Stororder tryggar jobben

Buces Shipyard kan glädja sig år vå nya fartygsbygge. Det är lyxfartyget \”The World of Residensea\” som får ett systerfartyg och dessutom skall en ny färja för turer utmed Hurtigruten byggas. Beställningarna innebär att jobben på Bruces är säkrade ytterligare två år framåt. – Ägarna Fosen har tecknat två nya kontrakt och allt tyder på att de nya fartygen kommer att byggas i Landskrona, bekräftar avgående vd:n Olov Karlsson. Spektakulära bostadsfartyget The World Of Residensea växer just nu fram på bädden och skall sjösättas i slutet av februari för att därefter bogseras till Trondheim och Fosen för färdigställande till slutet av december i år. Lyxfartyget har redan väckt stor uppmärksamhet. The World Of Residensea är det första i sitt slag som byggs i världen och bakom projektet står norska finansiärer, med Knut U Kloster jr i spetsen. Investerarna har satsat tre miljarder på fartyget och de 110 lägenheterna ombord är från drygt 100 till 300 kvadratmeter stora och kostar mellan två och 6,8 miljoner US dollar. Den 21 december 2001 lämnar fartyget Oslo med kurs på Sydamerika och Karnevalen i Rio som blir det första stoppet på den permanenta världsomseglingen. Bruces , som är ett dotterbolag till Fosen Mekaniske Verksteder utanför Trondheim, ska bygga skrovet och installera motorer. – Av allt att döma är intresset så stort att man nu bestämt sig för ytterligare ett fartyg, förklarar Olov Karlsson som dessförrinnan skall kölsträcka ytterligare ett nybygge på bädden. – Det är en något mindre färja som skall trfikera Hurtigruten, även den skall vi bygga skrovet till. Idag ägs de två varvsgrenarna i Landskrona, Bruces, nybyggnadsvarvet och Öresundsvarvet med reperationsverksamheten, av Fosen. Någon sammanslagning är inte aktuell, men diskussioner pågår också om en bättre samverkan mellan enheterna. – Båda kommer att ha kvar sina speicalområde, men vi ser över vilka funktioner som kan samordnas bättre, understryker Olov Karlsson som ser positivt på varvsnäringsens framtid i Landskrona. – Skall det finnas någon varvsnäring kvar i Sverige så är det i Landskrona och jag tror att det finnas ganska bra förutsättningar att lyckas. En förklaring till optimismen är det faktum att EU sedan årskiftet beslutat att plocka bort de statliga stöd som lämnas i konkurrerande länder inom EU. – Nu tecknades en hel del ordrar före nyår och först 2003 skall stödet vara bort, men det är ett steg i rätt riktning. Dock är är det för tidigt att säga vilka effekterna blir, vi är vana vid nationer som kringår lagra och förordningar. Så vi får vänta och se. Skulle EU-beslutet få genomslag så kan det på sikt innebära att Fosen lägger ytterligare produktion i Landskrona eftersom konkurrensläget blir bättre. – En viss ökning bör det kunna bli, hur mycket är emellertid svårt att sia om för dagen. På Bruces jobbar idag 250 fast anställda, lika många är inlånade för att få The World of Residensea färdig i tid. På Öresundsvarvet finns omkring 100 anställda. – Det är inte alltid lätt att få tag i yrekesfolk, vi får säkert räkna med att rekrytera arbetskraft vid toppar. Idag har vi ett 50-tal danbskar som jobbar här och i framtiden kan vi behöva rekrytera personal från våra baltiska grannländer. Det här är en bransch med stora svängningar, avslutar Olof Karlsson som ser varvsnäringens framtid i Landskrona an med tillförsikt.

Till arkivet