PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Johan Laurin

Vad hävdar du är felaktigt? Alla våra grannländer har PÅTAGLIGT lägre dödlighet -inte enligt mig utan enligt källan jag angivit. Och vi håller på att närma oss dödstal per miljoner invånare även för Italien och Spanien.
 
Johan! Jag har inte heller påstått att Tegnell är ensam på FMH, – men poängen är att statsminister och regering i formell mening endast lyssnat på just honom, eftersom det inte finns ett brett vetenskapligt råd med bred kunskap. Helt separat från FMH har t.ex. matematikern Tom Bitton kommit fram till att slutsumman av döda i covid-19 kommer ligga på 8000 till 12000.
Hade man kunnat sänka värdet på en matematisk parameter, hade man måhända kunnad halvera siffrorna.
Men problemet är då att statsministern ändå bara lyssnar på folkimmunitetstanken.
Jag vidhåller bestämt att man borde instiftat ett nationellt coronaråd redan i mitten av mars !
 
Det är vidare ett mycket välkänt faktum, att i Östasiens trånga städer bär man munskydd huvudsakligen för att inte smitta ANDRA. Om detta var en nyhet för Dig Johan, så vet han det nu åtminstone. För att också skydda sig själv krävs munskydd med ventil och filter. Men använder alla enkelt munskydd blir effekten god nog, om man arbetar med att hantera de sjuka.
 
Detta har med framgång anammats i t.ex. Tyskland. Dvs vanligt munskydd åt alla ombord på bussar och tåg och i affärer.
 
Jag tror de första munskydden i Tyskland påbjöds i Thüringen. Från 27 april har sedan allt fler förbundsländer påbjudit munskydd ombord på kollektivtrafik och i affärer. Har det givit bra resultat? Tja gällande antalet döda per miljon invånare  så har Sverige snart 4,5 gånger fler döda!
 
Läs gärna detta Johan:
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-coronavirus-was-man-zu-schutzmasken-wissen-sollte.1939.de.html?drn:news_id=1140950
 
Det är munskydd PÅ i Tyskland som gäller! Alla typer av masker som täcker näsa och mun skyddar andra.
https://maskezeigen.de/
 
I Sverige har vi inte ens börjat begripa skillnaden på munskydd och sjukvårdens dubbelskyddsmasker med ventil.
Och det har blivit enorm skillnad när man tittar på Tyskland.
 
Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).