PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Återställningarna drar ut på tiden

Svar på Örjan Kristenssons debattinlägg: Ska det verkligen se ut så här?

Vi är väl medvetna om att det finns pågående projekt som vi dessvärre inte kunnat avsluta ännu. En av orsakerna är att vi inte kunnat slutföra upphandlingen av beläggningsarbeten. Upphandlingen har blivit överklagad och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten. Innan utslag kommer i ärendet, kan vi inte utföra beläggningsarbeten. Det vi kan och får göra är att återställa grävningar som kan orsaka risker för trafiken om de inte färdigställs.

Just nu har vi ett arbetslag i gång som återställer gång- och cykelvägen längs Varvsvägen. Nästa vecka börjar ytterligare ett arbetslag att ta sig an återställningar på Öster, i området Tranchellsgatan – Regeringsgatan – Ödmanssonsgatan – Föreningsgatan – Tegelbruksgatan.

Vi kommer att arbeta oss i kapp med de återställningar som redan borde vara gjorda men ber om er förståelse att det kommer att ta ytterligare några månader innan vi är klara.

Johan Thernström
TF förvaltningschef
Teknik- och fritidsförvaltningen

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).