Resursskolan byter namn

På fredagens möte i utbildningsförvaltningen tas beslut om ett namnbyte för Resursskolan. Anledningen är att skolan är samlokaliserad med Pilängsskolan. Utbildningsnämnden beslutade i höstas att ge rektorn på resursskolan i uppdrag att tillsammans med elever och personal ta fram förslag på nytt namn för verksamheten. De har nu föreslaget att skolan ska heta Titanskolan. Namnförslaget […]

Resursskolan flyttar till Bronsängen

Resursskolan ger särskilt stöd och en anpassad undervisning till elever som inte kan följa ordinarie undervisning på grund av sociala eller emotionella svårigheter eller någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Idag bedrivs denna verksamhet på Emaljgatan. Men efter ett beslut i utbildningsnämnden i fredags kommer skolan att inhysas i Bronsängens förskolas före detta lokaler från och […]

Pidde P dansade loss med elever

2018 fick Riksidrottsförbundet regeringsuppdraget att samordna Rörelsesatsning i skolan, med målet att rörelse skall bli en integrerad del av skolans verksamhet och med syftet att nå de minst aktiva och att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. Riksidrottsförbundets södra distrikt, RF-SISU Skåne, samordnar idag fler än 300 grundskolor från Skånes alla 33 kommuner och […]