Iskall stämning när Axeltofta fick sin dödsdom

Precis som vid det förra kommunfullmäktigemötet mötte ett hundratal koloniägare från främst Axeltofta men även från exempelvis Kopparhögarna, upp inför avgörandet på Rådhuset på onsdagseftermiddagen. – Det här är inget annat än maktens arrogans, dundrade Anders Kjellström (S) från talarstolen. Då syftade han på hur hela ärendet hanterats av Treklövern.  Debatten blev rekordlång men styret […]

S vill se hemlösa i sysselsättning

Det är Jonas Esbjörnsson, ordförande för Socialdemokraterna i Landskrona som skrivit under motionen. Där står även att läsa att staden behöver utveckla flera olika sorters boenden för hemlösa på vägen mot en egen bostad. Jonas Esbjörnsson hoppas på en samsyn och att motionen bifalls och att åtgärder vidtas snarast.– Detta är inget man gör i […]

Efter fem års ältande – ingen VC-filial i Norrestad

Vid onsdagens möte i Region Skånes primärvårdsnämnd hade ordförande Lisa Flinth (L) föreslagit att nämnden skulle upphäva beslutet om att starta en primärvårdsfilial i Norrestad.– Så blev det. Högerstyret med stöd av SD fattade beslutet, säger Jonas Esbjörnsson (S), andre vice ordförande i primärvårdsnämnden.– Beslutet fattades efter att vi under en hel dag pratat om […]

Stor förvåning över Stefan Olssons avhopp

Att Stefan Olsson hoppar av SD kom som en stor överraskning för Torkild Strandberg.– Jag blev kolossalt förvånad. Stefan har ett långt politiskt engagemang i Sverigedemokraterna bakom sig, säger Torkild Strandberg. På frågan om han känt till Stefan Olssons avhopp innan det blev offentligt svarar han snabbt.– Nej, det gjorde jag inte. Torkild Strandberg ser […]

Förslag på 10-procentig löneökning för Torkild Strandberg

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger ett bestämt nej till höjda arvoden för kommunstyrelsens ordförande. Det deklarerar de båda partierna i ett gemensamt pressmeddelande på tisdagsförmiddagen. I förslaget till nya politikerarvode framgår att kommunstyrelsens ordförande ska få ett höjt arvode med tio procent. I dag har kommunstyrelsens ordförande samma arvodesnivå som en riksdagsledamot, 71 500 kronor i […]

Hög tid för välfärdssatsningar

Köpet av Svalöf-Weibullsjordarna ger staden fantastiska möjligheter att utvecklas med både bostadsbyggande och expanderande näringsliv. Men Landskrona står också inför stora utmaningar. Bara förra året gjorde Landskrona kommun ett överskott på ca 451 miljoner kronor och samtidigt har nämnderna i Landskrona fått gör besparingar. Bara äldreomsorgen fick besparingsbeting på 13 miljoner kronor. Samtidigt har den […]

Politisk oenighet om Skeppsbrokajen

Planerna för bostäder på Skeppsbrokajen fortskrider och snart är det upp till politiken att säga sitt om det aktuella planförslaget. – Vi har diskuterat det lite löst i partiet, men inte tagit ställning då det inte har varit uppe för politiskt beslut, säger Stefan Olsson, kommunalråd för Sverigedemokraterna som dock inte hymlar var han själv […]

Regionpolitiker vill se tillsvidareanställning som norm

– Servicemedarbetarna bidrar till att frigöra mer tid för vården med fokus på kvalitet och leveranssäkerhet. För att nå upp till detta krävs det att personalen får rätt förutsättningar – tillsvidareanställning som norm, bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö, säger Jonas Esbjörnsson (S), andre vice ordförande servicenämnden. En servicemedarbetare inom sjukvården hjälper till med det […]

Etablera solcellsparker i Landskrona

Den framtida elförsörjningen ligger högt på agendan hos landets partier.– Det finns mark som kommunen äger och som inte går att bygga bostäder på eller är lämplig att odla på, där detta skulle kunna tillämpas, exempelvis på industriområdet, anser Jonas Esbjörnsson.  Skåne har ett underskott av lokal elproduktion. – Produktion av solel är definitivt ett […]

71 namn lång S-lista till fullmäktige

På måndagskvällens avhöll Socialdemokraterna i Landskrona årsmöte på Folkets hus.Jonas Esbjörnsson fick förnyat förtroende att leda arbetarekommunen ytterligare en period innan det var dags klubba igenom den 71 namn långa listan på S-företrädare till kommunfullmäktige. Listans tre toppnamn utgörs av Fatmir Azemi, Jenny Tillander och Jonas Esbjörnsson.– Det är en lista med förnyelse och med […]