Ny skandal på äldreboende

Att förhållandena på Attendos äldreboende på Skiftesvägen stundtals kritiserats hårt har Landskrona Direkt skrivit om vid ett flertal tillfällen. Trots detta har de ansvariga i omsorgsförvaltningen och omsorgsnämnden valt att bara informera sig om förhållandena genom att tala med de högst ansvariga på boendet. Efter en artikel i HD i fredags verkar det dock som […]

Äldreomsorgen i blåsväder

Två incidenter som inträffat nyligen inom äldrevården i Landskrona har inneburit svåra konsekvenser för brukarna. I båda fallen har de aktuella brukarna avlidit och i ett av fallen är det inte uteslutet att dödsfallet beror på bristande rutiner. I början av april omkom en kvinna i sitt hem i Landskrona. Kvinnan som hade hjälp av […]

Ställer frågor om barnutredningar

Vi noterar att oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) tänker interpellera kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) med frågor som rör utredningstiderna för barnutredningar inom individ- och familjeförvaltningen. Med rubriken ”Vem tar ansvar för barn som far illa i Landskrona?” ställer Jonas Esbjörnsson (S) tre frågor till Torkild Strandberg (L) i en interpellation i kommunfullmäktige. Landskrona Stad har […]