Annons

Ställer frågor om barnutredningar

Jonas Esbjörnsson (S) interpellerar kommunstyrelsen ordförande Torkild Strandberg (L) i kommunfullmäktige med frågor som rör utredningstiden för barn som far illa.

Vi noterar att oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) tänker interpellera kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) med frågor som rör utredningstiderna för barnutredningar inom individ- och familjeförvaltningen.

Annons
 

Med rubriken ”Vem tar ansvar för barn som far illa i Landskrona?” ställer Jonas Esbjörnsson (S) tre frågor till Torkild Strandberg (L) i en interpellation i kommunfullmäktige.

Landskrona Stad har av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fått anmärkningar på allt för långa utredningstider.
 – Nu kommer nya rapporter ifrån IVO om att Landskrona stad brister i utredningar i orosanmälningar. Att individ- och familjeförvaltningen gång på gång bryter mot lagen är för oss Socialdemokrater inte acceptabelt, säger Jonas Esbjörnsson och understryker att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt.

Följande frågor vill oppositionsrådet få svar på:

  • Vilket ansvar har du som kommunstyrelsens ordförande?
  • Vad anser du om att individ-och familjeförvaltningen bryter mot lagen gång på gång?
  • Under allt för lång tid har utredningar inte hunnits med i den tid den ska. När är man i fas med utredningarna?
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser