Puls Arena lovar snäppa upp servicen

Puls Arena ett nav i stadens idrottsliv.
Vi fick nyligen en propå om Puls Arena från en läsare. Denna hävdade bland att bemanningen var under all kritik och att det i stället ofta var personal från Cityidrott som fick gå in och hjälpa till.

Vi vände oss till Håkan Zetterstrand, bad- och anläggningschef, vid teknik- och fritidsförvaltningen för att höra hur de ligger till. 

– Receptionen ska vara bemannad måndag – fredag 07-22 samt helger 08-17, vi har haft semesterstängt i receptionen under sommaren, det ska vi se över till kommande år. Ett problem har varit att vi haft en vakans vilket påverkat leveransen, det beklagar vi. Man kan dock erlägga sin avgift för banhyra med Swish, då vi varit obemannade.

Puls Arena är en viktig kugge i Landskronas idrottsliv så på alla vis borde det vara grundläggande att servicen på anläggningen fungerar som den ska.

– Det fungerar som det ska, vi har sett över bemanning och här kommer stadens samlade idrottsorganisation vara placerad, allt från driftsorganisationen till bokning, evenemang och bidragshantering. Detta sker löpande med byggnation av nya maskin och förrådshallar. Så vi kommer att vara bättre rustade att kunna lyfta Puls Arena som anläggning de kommande åren.

Läsaren hade bland annat synpunkter på att lån av racketar inte fungerade som det beskrivs via hemsidan.

– Padel Crew som hyrde ut padelbanorna till årsskiftet 2022 hade utlåning av racket och bollar. Det har varit en felaktig information som legat kvar på hemsidan efter stadens övertagande, det är nu åtgärdat. Stadens uthyrning avser banhyra och här ingår inte utrustning. Vi likställer det med bordtennis, badminton samt tennis . Det får utövarna själva hantera. Vi ska dock titta på lösningar typ Piffl för uthyrning av racket till de olika sporterna. Vårt fokus har därefter varit att se till så att banorna håller en god klass och kommer att nyttjas av bland annat den padelförening som finns i Landskrona. Exempelvis har nya mattor installerats under sommaren, avslutar Håkan Zetterstrand.

Till arkivet