DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Satsa på fritidshemmen i Landskrona

Arkivbild från tidigare års firande av fritidshemmens dag i Landskrona. Dagen till ära skriver Rebecka Kainulainen, ordförande Sveriges Lärare i Landskrona och Tomas Danielsson, lärare på fritidshem, en debattartikel om fritidshemmens betydelse samt en uppmaning till stadens politiker att satsa på fritidshemmen.
I dag firar vi fritidshemmens dag i hela Sverige. Dagen sätter ljuset på fritidshemmens ovärderliga roll som en trygg punkt i många barns liv – men också på underfinansieringen och den tuffa situation som fritidshemmen befinner sig i.

Många elever tillbringar halva skoldagen i fritidshemmet. Den fritidspedagogiska undervisningen stärker deras breda förmågor, såsom samarbete, problemlösning och kommunikation. Det är centrala kompetenser såväl på arbetsmarknaden som i vår demokrati. 

 I en värld präglad av samhällsutmaningar som gängkriminalitet och krig är fritidshemmen viktigare än någonsin. I den fritidspedagogiska undervisningen arbetar man med att motverka utanförskap, bygga demokratiska värderingar och stärka kamratrelationer. Samtidigt är verkligheten den att alldeles för få fritidshem har rätt förutsättningar att leva upp till sin fantastiska potential. 

Elevgrupperna är alldeles för stora – i genomsnitt 36 elever per avdelning enligt Skolverkets statistik. Så stora grupper skapar en stressig arbetsmiljö för såväl personal som elever. I genomsnitt går det hela 63 elever per behörig lärare. I den situationen är det nästan omöjligt att hinna se varje elev.

 Sveriges Lärare kräver satsningar på mindre elevgrupper och högre lärartäthet i fritidshemmen. Vi kräver även att alla lärare i fritidshem ska ges tillräckligt med tid för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. 

Det som sker nu är i stället att fritidshemmens förutsättningar försämras ytterligare till följd av besparingar. Men i längden finns inget att vinna på att urholka skolan och fritidshemmen, tvärtom. Forskning visar att skolmisslyckanden är en riskfaktor för att senare i livet dömas för brott eller hamna utanför samhället. Positiv anknytning till skolan, som fritidshemmen bidrar till, minskar däremot risken för kriminellt beteende. 

 Fritidshemmen är av stor vikt för en framtid präglad av trygghet och sammanhållning. Det är väl värt att fira och minnas när politiska prioriteringar görs.

Rebecka Kainulainen, ordförande Sveriges Lärare i Landskrona
Tomas Danielsson, lärare på fritidshem, Sveriges Lärare i Landskrona

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet