Häljarp fortsätter att växa

Patrice Lindahl, Joakim Sander och Sven Andersson från HSB Landskrona har all anledning att dra på smilbanden. Senaste räntesänkningen samt det stora intresset för tomtmark gör att ser optimistiskt på fortsatt bostadsutveckling i Häljarp där man äger mycket mark.
BOSTAD. Efter en stagnation i ekonomin under några år har byggandet och försäljningen av bostäder åter tagit fart. Det märks inte minst i Häljarp. När HSB nyligen lade ut fyra tomter till försäljning så såldes tre av dessa på en vecka.

Det har varit rejält tuffa tider för byggbranschen under en period.
– Det kan man lugnt säga, säger Sven Andersson, projektledare för HSB Landskrona.
– Ta exemplet med Lyckos senaste planer i Häljarp. De köpte mark av oss och skulle bygga. De överlevde pandemin och hade sålt praktiskt taget allt när den ekonomiska krisen kom. Plus Putin. Följden blev ett avhopp på 80 procent. Med anledning av detta så har vi förlängt vårt avtal så att de får lite mer tid på sig.

Nu ser det dock ut som att det lossnar allt mer. På onsdagen meddelade Riksbanken att styrräntan sänks med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Om inflationsutsikterna står sig kan räntan sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret.

HSB äger cirka 50 000 kvadratmeter tomtmark i södra och sydöstra Häljarp. Projekten, som är flera har kommit olika långt. I vissa fall, som de fyra fribyggartomterna, är projekteringen igång. I andra fall är det bara på planeringsstadiet. Klart är dock att HSB gärna samarbetar med andra parter.
– Dels så kan man utbyta idéer men man delar ju även på riskerna, säger Joakim Sander, VD för HSB Landskrona.

HSB är också beredda på att sälja mark till andra exploatörer.
– Villkoret för att köpa är dock att de ska bygga HSB-föreningar.

Framför allt så är det barnfamiljer som flyttar till Häljarp.
– Många är uppväxta i Häljarp och har sedan bott på andra ställen i landet. När de sedan bildat familj så vill de tillbaka. Det har vi sett flera exempel på, säger Patrice Lindahl, administrativ och ledningsansvarig på HSB Landskrona.
– Andra som flyttar hit gör det för att det är lätt att pendla till och från Häljarp.

HSB äger även ett stort område som idag är helt täckt av frösådda tallar och lövträd. Det rör sig om cirka 23 000 kvadratmeter. Men planerna för detta behåller de för sig själv.
– Eftersom inget är klart ännu så väntar vi med att informera om våra planer. Vi får se vad och i så fall när vi landar i beslut, säger Joakim Sander.

Ett stort önskemål har HSB gällande Häljarp och detta önskemål lär de inte vara ensamma om.
– Vi skulle vilja att det går gröna stadsbussar hit till Häljarp. Så pass stort har Häljarp blivit att regionbussen som går ute på Landskronavägen inte räcker. Det behövs tätare turer för att det ska vara attraktivt att använda kollektivtrafik. Och detta är ju något som verkligen ligger i tiden, avslutar Sven Andersson.

Lyckos första område i Häljarp står klart. Nu hoppas HSB Landskrona att nya Lyckos kvarter snart kan växa fram.
De 23 000 kvadratmeter området med träd bakom Joakim Sander ägs av HSB Landskrona. Just nu funderas det på olika möjligheter för området.
Till arkivet