Får 3-åringen från Landskrona stanna i Sverige?

Torbjörn Brorsson, ordförande i individ- och familjenämnden visar upp den skrivelse som skickats till justitieutskottet och justitiedepartementet .
Fallet med den 3-årige pojken som ska utvisas till Nigeria är ett hett samtalsämne i hela landet. Pojkens mamma bodde i Landskrona när han föddes. Han omhändertogs dock nästan omgående av de sociala myndigheterna i Landskrona och placerades i ett familjehem på Österlen och där bor han än idag. Mamman har efter det utvisats till sitt hemland Nigeria. Nu har först Migrationsverket och även Migrationsöverdomstolen beslutat att även den 3-årige pojken ska utvisas till Nigeria trots att han aldrig varit i landet.

Det var Dagens Nyheter som var först ut att berätta om fallet.
– DN har hört av sig till mig och även till Carina Jording (biträdande förvaltningschef på stadens individ-och familjeförvaltning. Reds anm) och de var ganska kritiska. De tycker att vi borde göra mer, säger Torbjörn Brorsson, (M) ordförande i individ- och familjenämnden.
– Vi kan dock inte göra mer. Men alla i nämnden, oavsett parti, har reagerat starkt. Därför har vi skrivit ett brev till justitieutskottet och justitiedepartementet och gett dom vår syn. Vi är helt eniga i att pojken borde få stanna i Sverige, säger Torbjörn Brorsson.

Målet med en familjehemsplacering är generellt sett en återförening mellan barnet och den biologiska familjen. Men det finns fall där en återförening inte är möjlig. Det kan exempelvis vara när ett barn placerats i ett familjehem i späd ålder och därefter har växt upp i familjehemmet, eller när föräldrarnas förmåga att kunna ta hand om sitt barn inte kommer att förändras med tiden.

Under tiden ett barn är placerat i ett familjehem kan en så stark anknytning mellan barnet och familjehemsföräldrarna ha utvecklats, att det bästa för barnet är få stanna kvar under resten av sin uppväxttid, det kallas för att man gör en vårdnadsöverflyttning. Att flytta vårdnaden till familjehemsföräldrarna innebär att barnet får möjlighet att växa upp i trygg vetskap om vart det hör hemma.
– Problemet med detta är att vi inte kan genomföra någon vårdnadsöverflyttning. Det är nämligen tingsrätten som beslutar om vårdnadsöverflyttning och för att de ska kunna ge ett positivt besked så måste barnet ha uppehållstillstånd i landet. Och det har inte den aktuelle 3-åringen, säger Torbjörn Brorsson.

Nu vill alltså nämnden att man ska se över tillämpningen av utlänningslagen.
– Vi vill verka för att utlänningslagen ges en annan tillämpning och praxis vad gäller bedömningen av uppehållstillstånd för utsatta barn med långvarig vistelse och stark anknytning till Sverige. I dessa ärenden behöver bedömningen av ”Barns bästa” utifrån Barnkonventionen ges en ökad tyngd.

Vad som låg bakom omhändertagandet av pojken strax efter födseln får Torbjörn Brorsson inte prata om.
– Det är sekretessbelagt.

Han kan inte heller redogöra för om mamman försökt ta tillbaka vårdnaden om pojken under de år som gått.
– Vad jag förstått så befann sig mamman i Sverige under cirka två år efter omhändertagandet och att hon alltså utvisades för cirka ett år sedan. Men om hon försökt få tillbaka vårdnaden vet jag inte. Och jag är inte säker på att jag hade fått kommentera sådana uppgifter om jag visste.

Hur det går med den 3-årige pojken vet inte Torbjörn Brorsson.
– Det är egentligen bara regeringsrätten som kan ändra på Migrationsöverdomstolens beslut. Så det ligger i deras händer, avslutar Torbjörn Brorsson.

Till arkivet