Varannan ovaccinerad i delar av Landskrona

Vaccinationstäckning i olika delar av Landskrona – så många procent av den vuxna befolkningen har tagit en första vaccindos per område.
Grafik: Newsworthy.

Det är stor skillnad i vaccinationsgrad i Landskrona. I de minst vaccinerade delarna av kommunen går många fortfarande utan vaccin.
– Är vaccinationsgraden jämnt fördelad blir det svårare för smittan att spridas, säger Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, till nyhetsförmedlaren Newsworthy.

Massvaccinationsfasen går mot sitt slut och för regionerna gäller det att nå ut till de ännu ovaccinerade. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram siffror på en ny, mer detaljerad geografisk nivå. Med hjälp av dem ska regionerna kunna rikta sina insatser för att höja täckningen, vilket regeringen också avsatte 40 miljoner kronor till förra veckan.

Folkhälsomyndighetens nya data delar in Landskrona stad i 23 områden. Högst andel vaccinerade finns i delar av Borstahusen-Svaneholm, där 90 procent av den vuxna befolkningen hade fått minst en dos i slutet av augusti. Det kan jämföras med delar av Koppargården-Kopparhögarna där 49 procent tagit en dos. Här är det med andra ord hela fem av tio som går ovaccinerade, konstaterar Newsworthy som granskat siffrorna.

Vaccinationsgraden i de minst vaccinerade områdena i Landskrona är bland de lägsta i hela landet.

Stora skillnader innebär risk
Tittar man på hela riket har de lågvaccinerade områden ofta större andel invånare med utländska bakgrund. Det verkar också finnas samband mellan vaccinationsgrad och socioekonomiska faktorer som inkomst.
–  Att vaccinationstäckningen skiljer sig åt gör att smittan kan orsaka utbrott i de mindre vaccinerade områdena, säger Tom Britton.

– Finns det områden med mindre vaccintäckning kan smittan fortsätta att spridas där. Är vaccinationsgraden jämnt fördelad blir det svårare för smittan, säger han.

– Om vi har två områden, ett med 70 procents vaccinationstäckning och ett med 90 procents, är det en större vinst att öka andelen vaccinerade i området med lägre täckning. Du tjänar mer på varje vaccindos för att pressa ner smittspridningen kan man säga.

Ungefär en tredjedel av Landskronaborna bor i områden där färre än 70 procent av den vuxna befolkningen tagit en första dos i slutet av augusti. Samtidigt bor en tjugondedel i ett område med över 90-procentig vaccinationsgrad.

Exakt hur stor andel av befolkningen som behöver vara immun för förhindra stora utbrott råder det olika uppfattning om. Olika forskare gör olika bedömningar, men siffrorna börjar vid 70-80 procent – ibland ännu högre. Enligt Tom Brittons beräkningar bör immuniteten ligga runt 80 procent för hela befolkningen, vilket i praktiken betyder en ännu högre vaccinationsgrad.
– Vaccinen är inte helt perfekta, vilket gör att om vi ska ha en immunitet på 80 procent behöver vi vaccinera fler än 80 procent, närmare 90 procent.

Statistiken visar dessutom bara befolkningen över 18 år, medan smitta kan spridas även bland yngre. Sedan i somras vaccineras även 16- och 17-åringar och under hösten ska även barn mellan 12 och 15 år erbjudas vaccin.

Till arkivet