Annons

Här finns 370 jobb att söka

Arbetslösheten minskar i Landskrona och just nu finns det gott om jobb att söka för de som är arbetslösa.

Landskrona noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2009.

Annons
 

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Landskrona kommun med 2,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 21,4 procent, rapporterar nyhetstjänsten Newsworthy på onsdagen.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt
Under augusti månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 11,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter).. Även ungdomsarbetslösheten har minskat något och i augusti var 14,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande.

Sett till antalet personer  var 2 479 av 21 746 invånare i åldern 16 till 64 år i Landskrona inskrivna som arbetssökande (334 färre än i augusti i fjol).

Även om arbetslösheten i Landskrona alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (11,4 procent i kommunen, jämfört med 9,7 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Malmö har den högsta (14,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan. Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,4 procent i Landskrona under augusti månad, motsvarande 1 487 av 6 949 personer, uppger Newsworthy vidare. Det är 2,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−131 om man räknar personer). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

224 annonser om lediga jobb just nu
En snabb titt i i Arbetsförmedlingens platsbanken gör gällande att där finns   224 annonser med 370 jobb i Landskrona på onsdagsförmiddagen.
Företrädesvis eftersöks lager- och terminalpersonal, säljare, maskinoperatörer, personliga assistenter och sjuksköterskor.

Klicka här för att se vilka jobb som finns med på platsbanken.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser