Klartecken för bevakningsföretag att använda drönare

Polisen tar hjälp av drönare för att bevaka supportrarna inför lördagens derby.
Länsstyrelsen tillåter bevakningsföretag att använda kamerautrustade drönare.

Länsstyrelsen Skåne tillåter att bevakningsföretag under vissa villkor använder kamerautrustad drönare vid stationär och ronderande bevakning.

– Det betyder inte att det är fritt fram för bevakningsföretag att använda kamerautrustad drönare. Andra myndigheter kan fortfarande ha invändningar, säger Henrik Kvennberg, handläggare på förvaltningsjuridiska enheten vid Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen Skåne – som är tillstånds- och tillsynsmyndighet för auktoriserade bevakningsföretag i Skåne, Blekinge och Kronobergs län – fick in en anonym anmälan mot ett auktoriserat bevakningsföretag. Anmälaren menade att det inte kan anses tillåtet för ett auktoriserat bevakningsföretag att bedriva stationär och ronderande bevakning, till exempel objekts- och områdesbevakning, med kamerautrustade drönare.

Enligt Länsstyrelsen kan dock stationär och ronderande bevakning under vissa villkor bedrivas med kamerautrustade drönare.

– Utifrån de aspekter Länsstyrelsen har att bevaka föranleder anmälan ingen åtgärd, säger Henrik Kvennberg på Länsstyrelsens förvaltningsjuridiska enhet som är ansvarig för beslutet.

Enligt Henrik Kvennberg bör dock bevakningsföretag som använder kamerautrustade drönare för stationär och ronderande bevakning kontrollera så att inte andra myndigheter som till exempel Integritetsskyddsmyndigheten och Luftfartsverket har synpunkter på övervakningen.

Till arkivet