Smittan ökar men i långsammare takt

Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.
Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

Antalet fall av covid-19 ökar i Skåne men ökningstakten har bromsats in de senaste veckorna. Ökningen märks främst bland unga och flest fall syns i sydvästra Skåne.

– Flest fall ser vi i åldersgrupperna 15-39 år. Vi har också en lätt ökning av antalet fall i gruppen 50-69 år, men på en låg nivå, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne på tisdagseftermiddagen.

Provtagningen har ökat och det gäller framförallt egenprovtagningen hos allmänheten. Men andelen som testar positivt har minskat något de senaste veckorna och ligger nu på 5,9 procent.
– Vad som är positivt är att vi har väldigt få fall bland vårdpersonal. Endast elva personer av drygt 2 000 provtagna har testat positivt där. Positivt är också att vi hittar få nya fall vid smittspårning i vård- och omsorg, säger Eva Melander.

För att antalet fall inte ska öka nu när många återvänder från semestern, är det viktigt att alla kommer ihåg att hålla sig till de rekommendationer som gäller.
– Det är viktigt att man provtar sig när kommer hem från utlandsresa utanför Norden. Och det är viktigt att vi alla fortsätter att följa de restriktioner som gäller: stanna hemma vid symtom, hålla avstånd och jobba hemifrån om man kan, säger Eva Melander.

Till arkivet