Annons

Färre barnfamiljer hos kronofogden

Foto: Krister Vikström / Kronofogden

I början av juni levde 1 531 barn i Landskrona kommun i en familj där minst en förälder hade skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden, en minskning med 55 barn jämfört med samma tid förra året.

Annons
 

Över 175 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden, men det finns stora skillnader mellan olika kommuner. I Lomma är det ett av 62 barn, i Perstorp ett av fem.
– Vi vill lyfta fram en osynlig grupp och visa att det finns många barn i landet som lever i ekonomisk utsatthet, säger Tina Häggmark på Kronofogden.

Jämfört med andra kommuner har Landskrona relativt många barn som lever i skuldsatta familjer. I en typisk grundskoleklass i Sverige finns 21 elever. Detta innebär att det i Landskrona i genomsnitt finns tre barn i varje klass som lever i skuldsatta familjer.

Annons
Annonser














Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser