Bättre betyg trots corona

Det har varit ett rörigt läsår för eleverna i stadens grundskolor. En del av utbildningen har skett på distans, vikarierna har avlöst varandra och frånvaron har varit hög. Trots detta ser årets siffror bättre ut för de som slutar grundskolan i jämförelse med förra året.

– Det är med stor glädje, och stolthet, vi kan informera om årets formella resultat, betyg, på stadens grundskolor. Trots att vi inte har avslutat varken lovskola eller sommarundervisning för våra grundskoleelever, ser vi nu, när det ordinarie betygsdatumet är satt, att eleverna förbättrat sina betygsvärden, säger Lotta Nordeng, innovation och kvalitetschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona stad.

Ifjol hade 83,5 procent av de som slutade nionde klass behörighet att söka till gymnasiet. Just nu är årets siffra 83,4.
– Jag räknar dock med att den siffran kommer att öka några procent efter att de som går på lovskolan läser upp sina betyg, säger utbildningschef Fredrik Menkus Wegbratt.

Meritvärdet har dock stigit redan innan lovskolorna gått igång. Ifjol var meritvärdet 234,4 och i år är det 235,5.
– Att meritvärdet är högre medan behörigheten till gymnasiet är lägre har en logisk förklaring. Det beror på att inte alla ämnen räknas när det gäller gymnasiebehörigheten, förklarar Fredrik Menkus Wegbratt.

Lisa Flinth (L) är ordförande i utbildningsnämnden och hon är imponerad.
– Det är jag verkligen. Dels över de som klarat av att studera trots den osäkerhet som varit. Men jag imponeras också över de som väljer att plugga tre veckor extra nu i början av sommarlovet, allt för att få betyg som räcker till att läsa vidare på gymnasiet, säger Lisa Flinth.

Till arkivet