Dags för 40-åringarna att kavla upp ärmen

Filip Dikmen är en av många folkkära svenskar har anslutit sig för att solidariskt och på bild kavla upp ärmen för en ljusare framtid. Arbetet med ”Kavla upp” sker i nära dialog med både MSB och FHM där målet är att uppmana svenskar till vaccination mot covid-19 så att fler än 80% av svenskarna väljer att vaccinera sig. Kampanjen är ett privat initiativ av Sveriges Kommunikationsbyråer och är helt finansierad genom privata
donationer.

Troligen har du hört talas om kampanjen ”Kavla upp”. Närmare ett hundratal namnkunniga svenska profiler och förebilder deltar i kampanjen för att med sin kraft bidra till att påverka sina medmänniskor till att inte tveka och att låta sig vaccineras när det blir dags. En av dessa är  Filip Dikmen från Landskrona men även Tareq Taylor, Jason ”Timbuktu” Diakité och Paul Svensson är andra välkända skåningar som hjälper till att övertyga befolkningen att vaccinering är det enda effektiva sättet för att stoppa smittspridningen.

– Jag kavlar upp min ärm för att vi ska kunna återgå till ett normalt samhälle. Livet är för kort för att inte ha möjligheten att umgås med sina nära och kära. Äntligen kan vi förhoppningsvis leva som vanligt snart igen, säger Filip Dikmen till Landskrona Direkt.

Nu är vaccinationsbokningen öppen även för de skåningar som är 40 till 45 år. Just nu finns det många lediga tider att boka på vaccinationsmottagningar runt om i Skåne. Samtidigt minskar smittspridningen i hela Skåne, meddelar man från Region Skåne.

Det finns nu gott om lediga tider att boka för den som vill vaccinera sig mot covid-19. Eftersom tillgången på tider är så god, har Region Skåne valt att öppna för bokning även för skåningar som är 40 till 45 år, drygt 70 000 personer. Det innebär att alla som är 40 år eller äldre (födda 1981) kan boka tid för vaccination. Det fanns under tisdagseftermiddagen över 15 000 lediga tider vid vaccinationsmottagningar runt om i Skåne. På kvällen skulle det tillkomma ytterligare 35 000 tider.

De närmsta veckorna kommer det att komma mycket vaccin till Skåne.

Minskad smittspridning
Antalet fall minskar i hela Skåne och tvåveckorsincidensen, fall per 14 dagar och 100 000 invånare, sjunker stadigt och är nu nere på 146. Provtagningen är fortsatt hög men minskar något i alla åldersgrupper.

Veckans siffror är något oklara eftersom det rapporteringssystem som används varit stängt efter ett intrångsförsök, under några dagar i vecka 21 och det innebär att dessa fall nu rapporteras under vecka 22.
– Problemen med registreringar gör att det inte går att dra några säkra slutsatser gällande exempelvis åldersgrupper och exakt geografisk fördelning. Men generellt kan man säga att antalet konstaterade fall minskar i alla åldersgrupper i hela Skåne och att den trenden är tydlig, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Provtagningen ligger kvar på en hög nivå, totalt 27 000 provtagningar, men minskar med 4 000 prov i egenprovtagningen och cirka 1 000 på Region Skånes eget laboratorium. Den minskade provtagningen märks av i alla åldersgrupper.

– Den positiva trenden visar sig också i att antalet patienter i vården sjunker snabbt även om det går långsammare med minskningen i intensivvården. Samtidigt så rapporteras det bara enstaka fall på särskilda boenden, säger Eva Melander.

Läget i Landskrona
Även i Landskrona sjunker antalet konstaterade fall. Med reservation för intrångsförsöket så rapporteras det från Landskrona stad att det under vecka 21 noterats totalt 19 fall i Landskrona, vilket är betydligt färre jämfört med veckan innan (74 fall).

Läget i förvaltningarna och de kommunala bolagen
Totalt rapporteras fyra medarbetare vara hemma på grund av misstänkt symtom eller närståendesmitta. Omsorgsförvaltningen har inte någon konstaterad smitta, varken hos personal eller brukare och imorgon genomförs de sista vaccinationerna med dos två för personal inom område Stöd och Service.

Övrigt
Som vi tidigare berättat kan Landskronaborna nu vaccinera sig på Hälsomedicinskt center (HMC). Den vaccinationsbuss från Doktor.se som Region Skåne tidigare meddelat skulle placeras i Landskrona uteblir. Istället finns möjlighet för grupper som har svårt att ta sig till HMC att vaccineras på sin ordinarie vårdcentral.
– Tillsammans med de informationsinsatser som staden förbereder och som riktar sig mot socioekonomiskt utsatta områden innebär detta förhoppningsvis att en stor del av medborgarna vaccinerar sig, skriver man från Landskrona stad i sin lägesrapport. 

Till arkivet