Annons

Svårlösta bekymmer med vallgravarna

Det är inte bara träd och vallar som är gröna och frodiga. På sina ställen är även vallgravarna grönfärgade och med påfallande lite fåglar i och kring vattnet.

För en dryg vecka sedan skrev vi om problemen med högt vattenstånd i vallgraven vid Kärleksstigen. Något som följdes upp med en insändare av Örjan Kristenson som påtalade det allvarliga i att fåglarna i Vallgraven tycks försvinna.

Annons
 

När Landskrona Direkt i veckan promenerat längs vallgravarna har det varit påfallande lite svanar, änder och måsar i och kring vattendraget.
– Det finns en räv i Granet, kanske den tar änderna, funderar en person som vi möter medan en annan tippar på fågelinfluensan.

Någon inventering av fåglarna tycks dock inte finnas.
Vi har tyvärr inga uppgifter som varken kan bekräfta eller dementera att fåglar har försvunnit från vallgraven. Vi har inte den typen av detaljerad övervakning så det går att avgöra om populationer har minskat eller ökat på en viss plats och eventuella anledningar till det, säger Therése Ehrnstén, ekolog vid miljöförvaltningen i Landskrona stad.

Vattenkvaliteten i vallgraven är känd av alla Landskronabor för att vara dålig och varje år uppstår problem med algblomning och dålig lukt.
– Statens fastighetsverk är fastighetsägare och de tillsammans med stadens VA-kompetens tittar på olika lösningar för att försöka komma tillrätta med problemet, säger Therése Ehrnstén som försökt utröna när det är tänkt att detta arbete kan påbörjas.
– Bollen verkar just nu ligga hos statens fastighetsverk som ska stå för större delen av de investeringar som krävs, säger hon och uppmanar oss att kontakta Åsa Larsson, anläggningsansvarig för Citadellet och vallgravarna i Landskrona.

– Vi  är förstås medvetna om det höga vattenståndet i vallgravarna och att mellanvallgraven är eller har varit grön, säger Åsa Larsson och berättar om Statens Fastighetsverks  pågående arbete med att förbättra cirkulationen i vallgravarna.
– Vi har redan börjat med att kontrollera och spola ledningen mellan mellanvallgraven och yttre vallgraven, säger hon men som alltid är det en pengafråga.
– Flera åtgärder är under diskussion och beroende på resurser så kommer de att realiseras succesivt.

Frågan är då hur hon ser på fågellivet i och runt vallgravarna.
– Jag kan inte verifiera om fågellivet minskat, då vi inte har någon uppföljning på det. Vi har i alla fall fåglar som häckar och har bon på taken på byggnaderna på borggården, säger hon och lovar återkomma så snart en konkret åtgärdsplan finns på bordet.

Läs mer:
Kärleksstigen översvämmas

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser