Pandemin: Lärarna utmattade

Distansundervisningen under pandemin har slitit hårt på en del av lärarkåren.
Distansundervisningen under pandemin har slitit hårt på en del av lärarkåren.

När utbildningsförvaltningen senast genomförde en medarbetarundersökning var det mestadels inget att anmärka på. En punkt stack dock ut. En stor del av lärarkåren lider av arbetsrelaterad utmattning. Anledningen är coronarelaterad och därför hoppas nu förvaltningschef Fredrik Menkus Wegbratt att läget ska förbättras efter sommaren då allt fler vaccinerar sig.

Medarbetarundersökningen genomfördes i september och oktober i höstas.
– Det var ett tufft år och undersökningen gjordes efter den första vågen och när den andra börjar, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

Sjukfrånvaron har legat på 20-25 procent på de som lyder under utbildningsförvaltningen.
– Det har varit jämnt skägg över hela förvaltningen. Vad utmattningen berott på är däremot olika, säger Fredrik Menkus Wegbratt och förklarar.
– Sjukfrånvaron hos pedagogerna på förskolorna har varit hög vilket gjort att arbetsbördan för de som varit på sin arbetsplats varit stor. Och för de som haft äldre elever, typ på gymnasiet och på vuxenutbildningen så har det varit distansutbildningen som orsakat utmattning. Många har helt enkelt inte vetat från dag till dag hur deras arbetssituation ska komma att se ut. Och detta har haft ett pris.

Vid några tillfällen har man använt sig av vikarier.
– Faktum är att en del som normalt jobbar på förvaltningen har vikarierat ute på skolorna under korta perioder. Men det har inte alltid varit ultimat. Det har ibland varit mer krävande att sätta in vikarierna i uppgifterna än att lösa dom själva.

Nu är det dock snart slut på vårterminen och Fredrik Menkus Wegbratt hoppas att det ljusnar efter sommarlovet.
– Allt fler blir ju vaccinerade och det kommer att betyda färre sjukskrivningar och därmed en mer normal arbetsbörda.

Till arkivet