Kommunalråd ställer frågor om Attendo

Attendo på SKiftesvägen kommer åter att debatteras i fullmäktige.
Attendos äldreboende på Skiftesvägen kommer åter att debatteras i fullmäktige.

Vi noterar att äldreboendet på Skiftesvägen som drivs av Attendo hamnar på dagordningen ytterligare en gång i kommunfullmäktige. Det är kommunalråd Fatmir Azemi (S) som ställer tre frågor till omsorgsnämndens ordförande Jan-Allan Beer (L) med anledning av att vårdbolaget nyligen fick förlängt sitt avtal med Landskrona stad trots att hård kritik riktats mot dem.

Fatmir Azemi (S) interpellerar omsorgsnämndens ordförande Jan-Allan Beer (L) om förlängningen av Attendos avtal på Skiftesvägens äldreboende.
– Jag tycker det är viktigt att allmänheten får veta varför man förlänger med bolaget. Detta sker trots alla anmärkningar man fått från både från myndigheter, personal, boende och anhöriga samt Landskronas invånares, säger han och redogör för bland annat telefonsamtal han själv fått från personal på boendet.
– Personalen är inte nöjda med arbetssituationen som råder på äldreboende. Jag har fått samtal ifrån personalen men de vill inte träda fram med namn, för de är rädda för repressalier, berättar Fatmir Azemi.

 Frågorna han vill debattera i fullmäktige lyder enligt följande:

  • Känner du dig bekväm med beslutet att förlänga avtalet med Attendo efter alla dessa anmärkningar de fått?
  • Är inte de boende på Skiftesvägen värda samma kvalité som de som bor på stadens kommunala boende?
  • Har de som bor på Skiftesvägen på något sätt ersatts för den dåliga kvalitet som de fått?
Till arkivet