Annons

Trafik och brist på belysning skapar otrygghet

40 procent av de som deltog i årets digitala trygghetsvandring hävdade att bristen på belysning oroar.

För femte året i rad har Landskrona stad bjudit in medborgarna i staden till en digital trygghetsvandring. Och som vanligt så är det belysning och trafik som de flesta har synpunkter på.

Annons
 

Totalt svarade 193 personer på trygghetsvandringen som i år hölls den 25 januari till den 28 februari.
– Det är färre än förra året men då var det å andra sidan väldigt många fler än vanligt som svarade, säger Annika Persson, trygghetssamordnare på Landskrona stad.

Som vanligt är det Häljarp som sticker ut då det inte gäller tätorten. Flera lyfter fram Barsebäcksvägen som en väg där hastighetsgränser inte följs och där det saknas trygga passager. Vägen används bland annat av annat barn och unga.
– Vi håller på att ta fram en lösning för trygga och säkra skolvägar i form av en hastighetssäkrad gångpassage under 2021. Däremot saknar staden möjlighet att åtgärda Scoutvägen och Saxtorpsvägen som också upplevs osäkra eftersom vägarna ägs av en samfällighet respektive Trafikverket, säger Johan Sjöberg, teknisk chef på Landskrona stad.

Det är dock inte bara i Häljarp som trafiksituationen bidrar till otrygghet.
– Vi har fått in 16 platser i byarna och i tätorten och på dessa kommer polisen att göra extra kontroller vid olika tidpunkter, säger kommunpolis Jessica Mårtensson.

Ett område som fått mycket uppmärksamhet i årets trygghetsmätning är Larvis koloniområde.
– Hela 43 procent av alla koloniinbrott som inträffade i Landskrona under 2021 skedde på Larvi. Och i år har åtta av fjorton inbrott i kolonier inträffat där. Därför är vi inte förvånade över att så många känner sig otrygga, säger Annika Persson.
– Vi kommer att sätta belysning på Äpplestigen som många använder som genväg mellan Vengatan och Västra Fäladen, berättar Johan Sjöberg och Jessica Mårtensson lovar att polisen ska synas i området oftare under årets mörkare del.

Karlslundsområdet är alltid aktuellt när det är dags för trygghetsmätningar.
– Vi kommer bland annat att röja växtlighet och se över belysningen i grönområdet mellan Pilängen och Silvergården, säger Annika Persson och menar att det pågår en ständig dialog med fastighetsägarna i området hur de båda parterna kontinuerligt kan öka tryggheten.
– Och det gäller däven Sandvången, säger hon.

Annika Persson vill att Landskronaborna ska fortsätta att komma med tips om var man känner sig otrygg i staden.
– Fortsätt gärna att lämna synpunkter via stadens digitala synpunkt- och felanmälningssystem. Du hittar det på kommunens hemsida, avslutar Annika Persson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser