Cityidrott föreslås få 3,1 miljoner kronor per år

Cityidrott ser inte bara till att ha verksamhet för stadens unga man anlägger sina arenor själva dessutom. På onsdagen byggdes en beachvolleyplan på Kasernplan.
Cityidrott ser inte bara till att ha verksamhet för stadens unga. Man anlägger även en hel del av sina arenor själva. Förra sommaren byggdes en beachvolleyplan på Kasernplan. Och nu ser det ut som att verksamheten kan fortsätta några år till.

Cityidrotts arbete med att engagera ungdomar i Landskrona är så framgångsrikt att kommunen nu vill ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP*) med LISA, Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation gällande Cityidrotts verksamhet. Klubbas beslutet i kommunfullmäktige så får verksamheten 3,1 miljoner kronor per år till och med maj 2025. Men först ska ärendet upp i kommunstyrelsen som sammanträder imorgon, onsdag.

LISA startade projektet Cityidrott 2010. Huvudsyftet var att visa barn och unga i Landskrona de möjligheter som finns att utöva fritidsverksamhet i någon av de många idrottsföreningar som finns i staden. Landskrona stad stöttade insatserna och under åren har uppdraget vuxit och nu genomförs såväl den ursprungliga verksamheten som lovverksamhet och verksamhet efter skoltid varje vecka på samtliga skolor i kommunen. I april 2015 skrevs ett nytt avtal mellan Landskrona stad och LISA om verksamheten. Det sträckte sig över fyra år och hade möjlighet till förlängning på två år. Denna förlängning verkställdes och avtalet löper ut den 31 maj 2021.

På onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen väntas beslut tas att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Landskrona stad ska ersätta LISA med totalt 3,1 miljoner kronor per år för att genomföra verksamheten inom Cityidrott till och med maj 2025.

*Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan kommuner eller landsting och en ideell verksamhet. Modellen utvecklades 2010 av Forum – idéburna organisationer med social inriktning, som är branschorganisationen för idéburna organisationer med social inriktning. 

Till arkivet