Annons

Fler vaccinerade men smittspridning ökar något

Nu ökar smittspridningen åter i Landskrona uppger Region Skåne på torsdagen.

Snart har 5000 landskronabor varit smittade av covid-19. Vecka 13 hade smittspridningen minskat till 123 fall men från vecka 14 rapporteras det nu att smittspridningen åter ökar i Landskrona. Under veckan noterades 145 fall.  

Annons
 

I Landskrona ligger man nu jämna steg med vaccineringen i Skåne som helhet. Här har 16,7 procent av befolkningen över 18 år vaccinerats med en första dos.  Sammanlagt har i runda svängar 200 000 skåningar, eller var femte skåning över 18 år, fått den första dosen vaccin mot covid-19. Men smittspridningen i Skåne går för närvarande åt fel håll och det är därför av största vikt att hålla i restriktionerna och vaccinera sig när det är dags.

Region Skånes medarbetare arbetar hårt för att så många som möjligt ska vaccineras så fort som möjligt. Igår vaccinerades över 12 000 skåningar och antal personer som har fått sin första dos av vaccinet mot covid-19 har nu passerat 200 000. Samtidigt har smittspridningen ökat i Skåne den senaste tiden och ligger nu på ett snitt om 608 per dag, sett till ett rullande sjudagarsmedelvärde.
– Mot bakgrund av den fortsatt stora smittspridningen i samhället är det angeläget att alla personer i riskgrupp så snart som möjligt kan erbjudas vaccination, men tillgången till vaccin är fortsatt begränsad, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

För att minska smittspridningen och i förlängningen hindra att fler människor blir svårt sjuka och dör, är det fortsatt viktigt att följa restriktionerna.

Tre fullgoda vaccin
Vad gäller Astra Zenecas vaccin har den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) gjort en särskild utredning och konstaterat att det inte finns någon ökad förekomst av blodproppar bland de som vaccinerats, rapporteras det från Region Skåne. I Europa har mer än 34 miljoner doser givits. Den mycket ovanliga kombination av blodproppar och låga blodplättar som rapporterats som en möjlig biverkan har setts hos ett fåtal personer under 65 års ålder, och är inte av samma typ som de blodproppar som är mer vanligt förekommande.

– Man kan tryggt vaccineras med Astras vaccin även om man tidigare har haft blodpropp eller tar blodförtunnande medicin. Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig covid-19, säger Per Hagstam.

Det finns inte möjlighet att välja vaccin vid vaccinationstillfället. Tackar man nej finns det möjlighet att boka in sig vid ett senare tillfälle, men inte heller då kommer man att kunna välja viket vaccin man får. Detta är helt beroende av vaccintillgången.

Avboka med omtanke om andra
Just nu är det många som väntar ivrigt på att få sin vaccinationsspruta. Därför är det viktigt att den som får förhinder och inte kan komma på sin bokade tid, avbokar så att tiden kan gå till någon annan. På så sätt får så många som möjligt så snabbt som möjligt sin vaccination. Det går enkelt att avboka en vaccinationstid, antingen genom att ringa vårdcentralen eller genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se, Informerar man vidare från regionen.

Minst ett vaccinationsställe i varje kommun
Just nu pågår planeringen för vaccinationerna i fas 4, där alla skåningar mellan 18 och 59 år utan riskfaktorer erbjuds vaccination. Region Skåne har tagit fram ett förslag på vaccinationsställen och det ska nu diskuteras med de 17 privata leverantörer som har fått i uppdrag att utföra dessa vaccinationer.

Utgångspunkten är att det oavsett vaccintillgång ska bli en effektiv och säker vaccinationsprocess. Tanken är att det ska finnas minst ett vaccinationsställe i varje kommun och i de större kommunerna flera stycken. Under nästa vecka beräknas en preliminär plan för detta kunna presenteras. Den kan dock komma att justeras om förutsättningarna ändras, till exempel gällande vaccinleveranser.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser