Smittspridningen ökar igen i Skåne

Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.
Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

Smittspridningen i Skåne har ökat med 20 procent den senaste veckan. Det är nu av största vikt att alla skåningar följer rekommendationerna för att förhindra att fler människor blir svårt sjuka och avlider.

– För att begränsa denna smittspridning krävs att vi fortsatt strikt håller oss till de restriktioner som gäller och undviker nya nära kontakter, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Antalet rapporterade fall ökade med drygt 20 procent från vecka 13 till vecka 14, från 3 300 till drygt 4 000 positiva fall. Även andelen positiva bland dem som provtar sig har ökat.

Ökningen ses i hela Skåne och sker i alla åldrar, utom hos de allra äldsta. Det är fortsatt få nya fall bland äldre på särskilt boende. Trycket på sjukvården är generellt hårt och den senaste veckan har antalet inlagda med covid-19 legat något högre än tidigare.

– Det kommer tyvärr att dröja ett tag till innan vi kan lätta på restriktionerna. Smittläget behöver bli bättre och fler behöver hinna bli vaccinerade, säger Eva Melander.

Till arkivet