Läget i Landskrona

Kulturhuset Pumphuset håller öppet till skillnad från stadens kulturinstitutioner, där konsthallen, museet och
Kulturhuset Pumphuset håller öppet till skillnad från stadens kulturinstitutioner, där konsthallen, museet och teatern håller stängt fram till juni månad, eventuellt även fram till hösten.

I Skåne ligger smittspridningen relativt konstant. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 520, under den gångna veckan har siffran sjunkit marginellt till 493 fall per dag. Tendenserna är desamma i Landskrona.

Antalet positiva covid-19-fall i Landskrona har sjunkit något under föregående vecka och ligger nu strax över genomsnittet för Skåne. Vecka 12 rapporterades totalt 134 fall  och vecka 13 hade antalet minskat till 123 fall.  

Vid dagens genomgång bland stadens förvaltningar noterades att omsorgsförvaltningen befinner sig i ett stabilt läge. I slutet av veckan rapporterades fyra brukare och tre medarbetare ha en pågående covid-19 infektion.  Vaccinationerna av fas två-gruppen går långsamt på grund av brist på vaccin. Förvaltningen står redo att återuppta vaccinationerna så snart fler doser levereras i nästa vecka. 

Närundervisning för alla nästa vecka
Högstadieelevernas återgång till full närundervisning efter påsklovet har fungerat väl. I enlighet med utbildningsförvaltningens tidigare beslut är cirka två tredjedelar av gymnasieeleverna på plats i skolan. I nästa vecka återgår samtliga elever till full närundervisning. Inom förskolan är läget stabilt utan någon ökad sjukfrånvaro.  

Övriga förvaltningar och bolag 
Jämfört med förra veckan rapporterar något fler förvaltningar och bolag ha medarbetare som är sjuka eller i karantän på grund av covid-19. 

Kulturen stängd fram till sommar  
Museet, teatern och konsthallen kommer att vara stängda fram till juni månad, eventuellt även fram till hösten. Kulturförvaltningen tittar på att hitta lösningar så som till exempel utomhusutställningar under sommaren. Nuvarande öppethållanden av biblioteket gäller till slutet av april, därefter kommer nya beslut att tas.  

Teknik- och fritidsförvaltningen håller Karlslundsbadet och övriga träningsanläggningar inomhus stängda till och med den 2 maj. Beslutet gäller med möjlighet att öppna upp tidigare om nya rekommendationer tillkommer eller om läget ändras till det bättre.  

Mot bakgrund av att smittspridningen inte sjunker är stadens budskap till både medborgare och medarbetare att fortsatt följa riktlinjer och rekommendationer. En av de filmer som staden tagit fram på temat, har översatts till andra språk och kommer att publiceras i sociala medier framöver. 

14 procent vaccinerade
Enligt Folkhälsomyndigheten nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills 14 procent av Landskronaborna fått sin första dos och 5,6 procent sin andra. Genomsnittet i Skåne ligger på 14,5 procent respektive 5,8 procent. En viss eftersläpning finns i statistiken. 

 

Till arkivet