Storsatsar på betald sommarundervisning

Nu ges elever en extra chans att läsa upp sina betyg.
I sommar ges elever en extra chans att läsa upp sina betyg.

Pandemin har inneburit distansundervisning och ökad sjukfrånvaro för många av Landskronas elever.
För en del har konsekvensen blivit sämre studieresultat.
– ”Covidgenerationen” riskerar att på sikt betala ett högt pris, menar Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden som varit med om att arbeta fram en storsatsning på sommarskola.

För eleverna som lämnar årskurs 9 och för dem som tar studenten i juni kan pandemins konsekvenser påverka deras möjligheter att komma in på den gymnasieutbildning de önskar eller den högskoleutbildning de drömt om. Orimliga konsekvenser för en ung människa. Landskrona stad har därför tagit fram ett koncept för att erbjuda extra undervisningstid under sommaren. 

Eftersom många planerat för att sommarjobba erbjuds den som deltar i sommarundervisningen förlorad sommarjobbsinkomst, samma ekonomiska ersättning som om man deltar i kommunens feriepraktik.
– Vi har många års erfarenhet av att bedriva uppskattad sommarskola. Duktiga och engagerade pedagoger undervisar och eleverna lyckas ofta väldigt väl. Vi använder oss av samma upplägg för sommarundervisningen. Det här kommer göra skillnad för de som behöver lite extra tid för att klara sin behörighet. Men också för den som behöver höja sitt meritvärde för att klara konkurrensen till attraktiva utbildningar, säger Lisa Flinth (L).

Satsningen på sommarundervisning innebär att staden kan erbjuda 200 ungdomar extra undervisningstid under sommaren.
– Väldigt roligt att vi tillsammans med utbildningsförvaltningen kan presentera den här möjligheten, det innebär att vi kan erbjuda samma antal platser för sommarsysselsättning den här sommaren som förra, säger Torbjörn Brorsson, (M) ordförande i individ- och familjenämnden.
– Att jobba för att tjäna egna pengar är viktigt för våra ungdomar. Detta är ett sätt att se till så att ingen väljer bort chansen att fixa betygen för att sommarjobbslönen lockar, poängterar Torbjörn Brorsson.

Sommarundervisningen är bara en del i insatserna utbildningsförvaltningen vidtar för att säkra kunskapsnivåerna i pandemitider.
– Målsättningen är att skolan under vårterminen ska lyckas ge eleverna kunskaperna som de behöver. Men om någon behöver lite mer tid efter skolavslutningen är jag stolt över att vi tillsammans med individ och familjeförvaltningen kan erbjuda sommarundervisning, avslutar Lisa Flinth.

FAKTA OM DEN RIKTADE SOMMARUNDERVISNINGEN
Den kommunala ferieparktiken, (nedskuren till hälften i år. reds anm) och den årligen återkommande sommarskolan fortsätter som planerat och påverkas inte av den riktade satsningen sommarundervisning.
Målgruppen för satsningen är ungdomar som i juni 2021 går ut årskurs 9 eller tar studenten som antingen bor i Landskrona eller går i skola i staden. Antalet platser är begränsat till 200. I första hand får elever som inte är behöriga plats därefter fördelas platserna utifrån anmälningstidpunkt. Beslut om förslaget tas på förvaltningschefsnivå. Därefter kommer en anmälningssida öppnas upp för att intresserade ungdomar ska kunna anmäla sig. Informationen kommer spridas till berörda elever och vårdnadshavare. Bland annat genom statsbidrag för att kompensera Covidens konsekvenser finns det finansiering för förslaget om sommarundervisning inom förvaltningarnas befintliga budgetramar.

Till arkivet