Annons
Måndagen den 24:e januari
4.7°C 5.6m/s
Dagens namn: Erika

Startskott för ett modernare idrottsområde

Idrottshallen är en av flera delar på idrottsplatsområdet som ska få en rejäl ansiktslyftning.
Foto: Nisse Nilsson

Under hösten antog kommunfullmäktige Landskronas vägval 2020.
Den tyngsta posten i vägvalet, åtminstone sett till ekonomin, är en upprustning av idrottsplatsområdet i Karlslund. På måndagen var frågan uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter gick staden ut med ett pressmeddelande med rubriken  “Nu fortsätter utvecklingen av Karlslunds idrottsområde”.

Annons
 

Turerna kring den framtida utvecklingen av Karlslunds idrotts- och parkområde har varit segdragna. ”Något måste ske”, har det hörts från idrottslivet som flera gånger vittnat om nergångna faciliteter.

För drygt fyra år sedan ställdes stora förhoppningar till att Serneke skulle bidra till en positiv utveckling av området. Landskrona stad skrev en avsiktsförklaring med byggföretaget men två år senare avslutades samarbetet som utåt sett inte visat några resultat.

Från stadens sida sades att ambitionerna fortsatt var höga medans idrottsklubbarna efterlyste förslag. Värst ansåg många var förfallet av idrottshallen men även i ishallen fanns brister och inte minst saknades istid. Lägg därtill att frågan om en ny arena för fotboll stötts och blötts i Landskrona i drygt femton år. 

– Idrottsplatsen har länge utgjort ett nav i stadens idrotts- och fritidsliv. Området är i dag i stort behov av upprustning, men också av en anpassning till vår tid. De flesta av anläggningarna inom idrottsplatsområdet är i dåligt skick och motsvarar inte kraven på hur moderna och funktionella anläggningar ska vara utformade för att möta dagens och framtidens krav och bidra till en bättre folkhälsa. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade till Karlslund, både elitidrottare, föreningsaktiva, motionärer och spontanidrottare i alla åldrar, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande efter dagens AU och förklarar att arbetet nu startar med att genomföra programmets intentioner och förverkliga ett nytt, modernt idrotts-, motions- och rekreationsområde.

– Arbetet är indelat i två faser. Den första delen är utredningsfasen. Här tas underlag fram för ett kommande beslut i kommunfullmäktige. Arbetet är indelat i fyra delar: planfrågor, bygg- och teknikfrågor, verksamhets- och innehållsfrågor samt finansierings- och ägarfrågor. Ambitionen är att utredningen ska ligga till grund för beslut i kommunfullmäktige under andra kvartalet 2022, säger Carina Leffler, stadsdirektör, Landskrona stad.

Den andra delen är genomförandefasen. I denna del startar byggprocessen. Detta förutsätter att kommunfullmäktige först fattar beslut om en etappindelad utvecklingsplan inklusive finansiering för hela Karlslunds idrottsområde enligt det inledande utredningsuppdraget. En preliminär uppskattning indikerar en totalkostnad på mellan 500 och 800 miljoner kronor. Där den kvarvarande reavinsten från försäljningen av Sandvången och Pilängen tillsammans med andra ansamlade medel, både i Landskrona stad och Stadshus AB bolagskoncern, föreslås utgöra huvudfinansieringen.

– Föreningslivet utgör idag navet när det gäller fysisk aktivitet och rörelse. Detta ställer höga krav på moderna och funktionella anläggningar. Samtidigt ser vi att andelen föreningsanslutna invånare minskar medan det växande behovet av förutsättningar att motionera omfattar allt fler. Detta måste vi förhålla oss till. Därför ska vi nu skapa en helt ny typ av område. Ett område som erbjuder bra förutsättningar för föreningslivet samtidigt som det är inbjudande för de som vill motionera på egen hand, säger Torkild Strandberg.

– Vi vill därför skapa förutsättningar för en hälsosam och frisk stad. Det ska ske genom ett helhetskoncept för Karlslund, baserat på att förbättra och utveckla befintliga styrkor. Parken och idrottsområdet utgör utgångspunkten. Målet är att skapa ett unikt idrotts-, fritids- och rekreationsområde. Områdets idrottskaraktär ska utvecklas och kompletteras med ett tydligt folkhälsoperspektiv. Detta ska komma alla stadens invånare till nytta, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser