Skolorna får 4,5 miljoner i coronabidrag

För att möta den ekonomiska utmaning som covid-19-pandemin medför för utbildningsväsendet har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolorna med 1 miljard kronor 2021. Av dessa han Landskrona stad fått 4 598 194 kronor. Pengar som ska ut i verksamheten så fort som möjligt.

Tanken är att pengarna ska fördelas rättvist i förhållande till antalet elever i olika åldrar. Utbildningsförvaltningen föreslår att statsbidraget ska gå till förskola, grundskola och gymnasium, enligt nedan:

  • Förskola 1-5 år – 890 000 kronor
  • Grundskolaskol år F-9 – 2 600 000 kronor
  • Gymnasieprogram – 1 048 194 kronor

Pengarna ska ut till de olika enheterna så fort som möjligt.
– Det är många niondeklassare samt de som går i trean på gymnasiet som halkat efter i undervisningen under corona. Och där vill vi sätta in resurser omgående så att de kan hinna ifatt innan terminen slutar, säger utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L).

– Det finns en hel del områden att lägga pengarna på. Två av dessa är resurser till extra läxhjälp samt lov- och sommarskolor, säger utbildningsförvaltningens chef Fredrik Menkus Wegbratt.

Friskolorna får drygt en miljon kronor
Skolverket slår också fast att fördelningen av statsbidraget ska ske genom bidrag på lika villkor för elever i fristående verksamhet. Detta innebär att de privata skolorna i Landskrona får drygt en miljon kronor av stadsbidraget.
– Jag har inga exakta siffror men totalt rör det sig om cirka en fjärdedel av eleverna som går i fristående verksamheter, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

Men hur de privata enheterna använder sina pengar vet varken Lisa Flinth eller Fredrik Menkus Wegbratt.
– Vi kan bara redovisa hur vi kommer att använda våra pengar. Hur de privata gör får varje enskild enhet svara på, avslutar Lisa Flinth.

Till arkivet