Kulturskolan erbjuder unika blåsarkurser

Kulturskolans fagott- och oboelärare Christel Ralf.
Kulturskolans fagott- och oboelärare Christel Ralf. Foto: Peter Cemjack.

Landskrona har stolta traditioner när det gäller blåsmusik. Dock har återväxten av blåsmusiker avtagit betänkligt på sistone. Nu vill Kulturskolan bidra och erbjuder i vår unika blåsarkurser.

Runtom i Sverige har vinden mojnat vad gäller blåsmusik. I förra veckans program av Kulturveckan på SVT (11/3) gav Helena Wessman, rektor på Kungliga Musikhögskolan, sin bild av den rådande
situationen. Där framgick det med all tydlighet att återväxten av blåsmusiker har tunnats ut. Resultatet blir att bredden av utövare smalnar av och kontentan blir att toppen blir ännu mindre. Allt oftare får de professionella orkestrarna söka blåsare utanför landets gränser. En undersökning gjord av Blåsarsymfonikerna publicerad den 21 januari 2021 ger samma bild. Underlaget i rapporten bygger på intervjuer med 131 av landets orkestrar. Professionella såväl som amatörutövare.

I rapporten kan man läsa att bland de orkestrar som har eller söker oboe och fagott uppger samtliga svarande (100%) att dessa två instrument är svårrekryterade. Många orkestrar har också problem att rekrytera eufonium, tuba, trombon, och valthorn. Anledningen uppges vara nedlagda eller krympande kultur- och musikskolor vilket leder till minskad rekryteringsbas och en minskad återväxt.
Detta i sin tur leder till en minskad synlighet av dessa instrument och minskad efterfrågan från elever och därigenom tillgång till instrumentallärare.

Kulturskolan i Landskrona håller dock fanan högt i detta sammanhang. Här erbjuder man fortfarande kurser i oboe, fagott, eufonium såväl som trombon och trumpet. För dig som är intresserad av dessa instrument hittar du mer info på landskrona.se/kulturskolan under rubrikerna ”Anmäl dig här”- Musik – Instrument och sång.
– Det är ju inte för inte som Landskrona kallas för Staden i vinden, säger skolans producent, Peter Cemjack, med glimten i ögat.
– Staden har en stark tradition av blåsmusik som vi måste vårda. Dessutom är det ju en fjäder i hatten om vi kan bidra till en återväxt av unga blåsmusiker, avslutar Peter Cemjack.

Kulturskolan i Landskrona erbjuder de flesta av symfoniorkesterns blåsinstrument.  Här nedan hör du Kulturskolans blockflöjts, fagott- och oboelärare, Christel Ralf, framföra ”Shallow”, en sång framförd av Lady Gaga i filmen ”A Star Is Born”. 

Till arkivet