Annons

Fler satsningar utlovas till särskolan

I torsdags förra veckan publiceras en insändare på Planket från en tidigare skolpsykolog i Landskrona. Insändaren tog upp en del allvarliga problem som ska ha funnits inom särskolan i Landskrona men också vad som skulle kunna beskrivas som en tystnadskultur inom Landskrona stads organisation.

Annons
 

När den tidigare skolpsykologen, Monica Drexler Bergman, slog larm om situationen på särskolan i Landskrona ville hennes chef inte att saken skulle föras vidare till den politiska ledningen. Trots detta mejlade hon uppgifterna till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).
– Jag minns mejlet. Det var i oktober 2018. Under verksamhetsåret som Monica hänvisar till upptäcktes fukt i särskolans dåvarande lokaler. Verksamheten flyttades till tillfälliga lokaler. Det hanterades i enlighet med de rutiner som finns vid misstänkta brister i arbetsmiljön. Verksamheten flyttades sedan till för särskolan anpassade verksamhetslokaler på Västervångskolan, säger Torkild Strandberg.

–  Jag informerade utbildningsnämnden. Situationen var känd och hanterades av förvaltningschefen. Previa, företagshälsovården, var inkopplade och så även Anticimex. Personal, skyddsombud, fackliga representanter, rektor, verksamhetschef och lokalsamordnare deltog i arbetet med att hantera situationen. Presidiet i utbildningsnämnden informerades av förvaltningschefen, berättar Torkild Strandberg som också följde upp hur det hela utvecklade sig.
–  Jag fick en återkoppling kring insatserna som var igång och planeringen för framtida lokallösning för särskolans verksamhet.

Hur väl stämde skolpsykologens påstående med den bilden du fick från centralt håll?
– Ingen var nöjd med den dåvarande situationen.

Vad har hänt sedan dess?
– Verksamheten bedrivs sedan flera år tillbaka i ändamålsenliga lokaler på Västervångskolan, svarar Torkild Strandberg och förklarar samtidigt att  utbildningsförvaltningen arbetar löpande med att utveckla sin verksamhet.
– När det gäller särskolan har en omorganisation skett där särskolan lyfts ut från grundskoleorganisationen och istället placerats tillsammans med det centrala verksamhetsstödet för att ge än bättre förutsättningar för spetskompetens. Verksamheten har växt under de senaste åren med betydligt fler elever. De senaste åren har särskolan årligen fått stora resurstillskott då elevernas behov tenderar att bli större och större. Senaste tillskottet uppgick till 6,5 miljonkronor och beslutades i KF i samband med att budgeten för i år antogs. Särskolan kommer inom kort ha en ny skolledning som kommer tillföra ytterligare specialistkompetens till verksamheten.

Allvarligt är också den kritik som skolpsykologen riktar mot sin chef som inte vill att hennes åsikt skulle föras vidare.
– Inom utbildningsförvaltningen tar vi alltid medarbetares åsikter och kritik på allvar, utlovar Fredrik Menkus Wegbratt, som idag är förvaltningschef för utbildningsförvaltningen men som inte var i kommun vid den aktuella tidpunkten.

Mycket har hänt på senare år
–  I detta fall fick den verksamhetschef, som då var ansvarig för särskolan ta del av kritiken och många insatser har gjorts sedan dess. Ny verksamhetschef för särskolan tillsattes den 1 januari 2021 och ny rektor strax därefter och i samband med det gjordes en gedigen genomlysning av hela särskolans verksamhet för att definiera styrkor och utvecklingsområden. Dessutom har staden beslutat om ett tillskott till driften om flera miljoner kronor för 2021. I dagarna slutförs också rekryteringen av särskolans nya skolledning vilket vi med stor tillförsikt ser kommer att tillföra ytterligare specialistkompetenser till verksamheten, understryker Fredrik Menkus Wegbratt.

När Landskrona Direkt för ”behandling av visselblåsare” på tal berättar Fredrik Menkus Wegbratt om att förvaltningen har flera formella kanaler för att medarbetare ska kunna lyfta kritik och åsikter som till exempel APT, samverkan och medarbetarsamtal.
– Inom UTB är det viktigt att ansvarig chef får ta del av all feedback från sina verksamheter för att kunna förändra och utveckla, säger han och tipsar även om att det på stadens hemsida finns Synpunkt Landskrona.

– Där kan alla medborgare tycka till och ha synpunkter om vår service och de tjänster vi utför. Dessa åsikter hjälper oss att utveckla våra verksamheter och inkomna synpunkter beaktas noga, poängterar han avslutningsvis. 

 

Här följer insändaren i sin helhet.

Om särskolan i Landskrona stad

2021-03-11
Om de elever som har allra störst uppförsbacke här i livet. Och deras föräldrar. Nu tar jag bladet från munnen.
I uppdrag granskning i förra veckan såg jag ett reportage om tystnadskultur inom vården.
Det väckte tankar hos mig, om hur förbjudet det är att kritisera den organisation människor arbetar i. 
För många år sedan arbetade jag några veckor på arbetsförmedlingen innan jag blev erbjuden och tog annan tjänst. Där fick personal veta att all kontakt med media skedde via deras särskilt utvalda mediakontaktperson. 
Så att vi alla visste det….

När jag jobbade som skolpsykolog i Landskrona stads regi för två år sedan, fick jag inblick i hur barnen på särskolan hade det. Och hur deras pedagoger hade det.  
Barnen på särskolan i Landskrona hade ingen lekplats alls. En plätt med gräs och asfalt, ingenting annat. Inte en gunga, inte en klätterställning, inte en trehjuling att leka med. Ingenting.
Lokalerna var små, oanpassade för de här barnens behov. Trånga korridorer och omoderna ytor, dvs inte uppfräschat eller renoverat på mycket, mycket länge. De små toaletterna kunde ge vem som helst klaustrofobi, och många av barnen behöver hjälp av vuxen på toaletten. 

Personalen var förtvivlad. Mycket kompetent personal som brann för sitt jobb var fullkomligt knäckta av att försöka få dagen att fungera. På grund av trängsel och brist på stimulans fick barnen hög stressnivå och hamnade ofta i konflikt med varandra. 
Detta gjorde mig olycklig, in i själen. När man arbetar som skolpsykolog så utreder man barn, som sedan utifrån resultat, kan hänvisas till att gå i särskolan. 
Detta kändes fruktansvärt. Jag skulle inte kunna se de här föräldrarna i ögonen och tycka att denna utredningen har hjälpt deras barn. Barnet kommer att få det bättre på särskolan. Det var meningen att man skulle kunna förmedla det.

Jag googlade särskolor och hittade underbara skolor som tagit sitt uppdrag på stort allvar. Med upplevelserum, varmbubbelpool, stora ytor, lekhallar, målarrum med mera med mera. Stimulans för alla sinnen. Förutsättning att utvecklas ifrån den nivå där ens behov finns. 

Min ilska och min frustration över de här barnens situation fick mig att skriva ett mail. Till min chef på centralt verksamhetsstöd/UTB och till Torkild, som jag gått i samma klass som, i gymnasiet. I min värld är vi alla lika. Jag har rättighet att uttrycka min åsikt om hur Landskrona stad tar sig an uppdraget om särskolan.
Men … nej, det hade jag inte rätt att göra. Min chef, som jag inte visste då, även var/är chef över särskolan, tyckte inte att jag skulle skriva ett sådant mail. Torkild kunde ju se det som kritik emot henne. Jaha tänkte jag – och? Hon hade inte ens satt sin fot på särskolan. Hon visste ingenting om hur där såg ut. Därefter utvecklades vår relation på så vis att jag valde att avsluta min tjänst. Trots att jag älskade mitt jobb väldigt mycket. Både elever och kollegor. 

Nu tar jag tillvara på min yttrandefrihet och berättar att särskolan borde ges en stor del av Landskrona stads överskott och totalrenoveras, få nya stora lokaleler med gott om personal och gott om resurser.

De här barnen har den största uppförsbacken att gå i livet. Och vi är skyldiga dem en så god start och skolgång som möjligt. 
Om någon blir förbannad för att jag säger detta högt och tydligt – Fine with me. Länge leve det fria ordet.

Ha en fantastisk dag alla! 

Monica Drexler Bergman

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser