Annons

Strandstaden växer fram

Så här tänker sig Magnolia att deras flerfamiljshus ska se ut. Illustration: Magnolia

Den stora omvandlingen i Norra Borstahusen är under de kommande åren området som kallas Strandstaden. Här ska det ska uppföras 550 bostäder. Nu har markanvisningsavtal med köpoption tagits fram för två bolag som planerar för sammanlagt 172 bostadsrätter i området.

Annons
 

Det som tidigare utgjorde de första hålen på golfbanan i Borstahusen ska på sikt bli Strandstaden. I detta den sjunde detaljplanen inom utvecklingen av Norra Borstahusen har fastighetsbolaget Magnolia anmält intresse för att bygga ett flerbostadshus med cirka 110 bostadsrättslägenheter.  Ett markanvisningsavtal har tagits fram som ger bolaget en köpoption till och med den 31 december 2022.

Även Wästbygg Projektutveckling AB är intresserade av att bygga i Strandstaden i Norra Borstahusen. Bolaget vill bygga ett flerbostadshus med cirka 50 lägenheter och 12 radhus. Också här har ett markanvisningsavtal har tagits fram som ger bolaget en köpoption till och med den 31 december 2022 för den delen där flerbostadshus ska uppföras och till och med den 31 december för den delen där radhusen planeras.

Strandstaden avgränsas i norr och väster av Erikstorpsvägen, i söder av Havsgatan och i väster av Löpargatans förlängning.

Strandstaden är markerat med orange. Norra Borstahusen är markerat med rött.

Strandstaden är markerat med orange.
Norra Borstahusen är markerat med rött.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser