Annons

Läget i Landskrona

Veckan har bjudit på spektakulära solnedgångar likväl som riktigt busväder. Det som varit bestående från veckan innan är smittläget i Landskrona.

I Skåne ligger smittspridningen i ett konstant läge. Landskrona ligger liksom i föregående vecka något under genomsnittet för Skåne. Antalet fall har i princip inte förändrats sedan föregående vecka. Under sportlovsveckan rapporterades totalt 62 fall i Landskrona och i förra veckan var det 63 fall.

Annons
 

Antalet personer som behöver intensivvård på grund av covid-19 har sjunkit något under senaste veckan medan antalet som vårdas på vårdavdelning ligger oförändrat. Den 11 mars vårdades 140 personer på vårdavdelning och 20 på intensivvårdsavdelning i Skåne. Andelen positiva självtester ligger på cirka 10 procent i Skåne jämfört med 11 procent förra veckan och 38 procent när det var som högst.

”Fortsätt följa råden även efter vaccinering”
I takt med att Skånes allra äldsta får vaccinet blir det lättare för dem att träffa nära anhöriga. Men både för den som blivit vaccinerad och den som haft covid-19 är det viktigt att fortsätta att följa de allmänna råden som gäller på grund av pandemin.

Vaccinering ger ett bra skydd, men inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför är det fortsatt viktigt att alla skåningar följer de generella restriktioner och rekommendationer som gäller idag. Något som inte minst en anställd inom omsorgen i Landskrona kan intyga då hon trots två doser insjuknade i covid två veckor efter vaccineringen, då det sägs att ett bra skydd ska finnas.
–  Inget vaccin har hundraprocentig skyddseffekt utan de kompletterar varandra. Som det är nu ska man fortsätta att följa de råd som finns och stanna hemma och testa sig om man får symtom, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan dock äldre som är fullvaccinerade återgå till en lite mer normal tillvaro, två veckor efter den andra dosen. De behöver inte längre vara lika försiktiga i sitt eget hem. Det går till exempel bra att träffa symtomfria anhöriga. Läs mer på Folkhälsomyndigheten.

Vaccinering av räddningstjänstens personal
Räddningstjänsten har avtal med Region Skåne gällande sjukvårdslarm och något som heter IVPA – I väntan på ambulans.
– Eftersom vi är en förlängning av ambulansverksamheten påbörjades vår vaccinering efter ambulansens. Till detta uppdrag finns en delegation inom sjukvårdsuppdraget och de anställda som har denna delegation har blivit vaccinerade med första sprutan, berättar Eva Lövbom, räddningschef i Landskrona som inte själv utför inte dessa uppdrag och därför ännu inte vaccinerad.

–  I vissa län finns denna lösning vars målbild är att rädda liv genom tidig livräddande styrka på plats exempelvis vid hjärtstopp eller om det tar längre för en ambulans än 15 minuter att vara på plats åker vi först och påbörjar livsuppehållande åtgärder till ambulansens framkomst. I uppdraget hjälper vi också till med att öppna dörrar och något som kallas bärhjälp.

Tre sjuka inom omsorgen
I slutet av veckan rapporteras tre medarbetare, men inga brukare, ha en pågående covid-19 infektion. Läget är stabilt och vaccineringen fortskrider. Hemsjukvårdspatienten och dess hushållskontakt beräknas ha fått dos två i slutet av mars. Bland hemvårdspersonalen har alla som tackat ja fått sin första dos och cirka hälften har fått sin andra. Staden har nu gått in i fas två vilket innebär att vaccineringen av LSS-brukare påbörjas under vecka 12.

Undervisningen återgår till det normala
På utbildningsförvaltningen är läget stabilt och ingen ökad smittspridning märks varken bland elever eller personal. Under vecka tio har elever på högstadiet och gymnasiet återgått till att delvis vara tillbaka i närundervisning.

Stängda anläggningar
Kulturverksamheter, träningsanläggningar och Karlslundsbadet är fortsatt stängda tills smittsmittspridningen visar på en tydlig nedgång. Övriga förvaltningar och bolag rapporterar att läget är oförändrat jämfört med förra veckan.

7,3 procent vaccinerade
Enligt Folkhälsomyndigheten nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills 7,3 procent av Landskronaborna fått sin första dos och 3,8 procent sin andra. Genomsnittet i Skåne ligger på 8,2 procent respektive 4 procent. En viss eftersläpning finns i statistiken.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser