Minskad feriepraktik leder till frågor

Stefan Olsson, (SD) har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken "Inför ett screeningprogram för psykisk hälsa i skolan". motionerat
Stefan Olsson, kommunalråd (SD) interpellerar Torbjörn Brorsson (M), ordförande i individ- och familjenämnden med frågor kring neddragningar inom den kommunala feriepraktiken.

Är feriepraktiken lågprioriterad av Treklövern, den frågan ställer sig kommunalråd Stefan Olsson (SD) sedan han i helgen läst en artikel i HD där det avslöjas att det i år bara finns hälften så många platser, på grund av kommunens besparingar.

–  I samma artikel hävdar nämndens ordföranden, Torbjörn Brorsson (M), att besparingarna har gjorts i samförstånd mellan partierna. Jag har pratat med mina ledamöter i individ- och familjenämnden och det är inget som de känner till. Med anledning av besparingarna och en halvering av antalet platser gällande feriepraktik, så har jag lämnat in en interpellation till Torbjörn Brorsson, säger Stefan Olsson.

En snabbsökning i Landskrona Direkts arkiv gör gällande att feriepraktiken ökat rejält genom åren. 2007 fick 150 sökande feriepraktik. Året därpå ökade det samtidigt som ett 40-talet ungdomar ansökte om att få bli sommarlovsentreprenörer. 2015 passerades 500 gränsen för ansökningar. I år är har Landskrona stad 200 platser att ansöka om för stadens unga födda 2004. Detta uppges leda till en besparing på 1.8 miljoner kronor.

Med anledning av detta ställer Stefan Olsson följande fråga till Torbjörn Brorsson (M), kommunalråd och ordförande för individ- och familjenämnden.
-Tycker du det är rimligt att bestraffa ungdomar, som inte sällan kommer från trassliga hemförhållanden, genom att inte ge dem en chans att prova på arbetsmarknaden?

Stefan Olsson undrar dessutom bland annat om kommunalrådet talar sanning när han hävdar att neddragningen skedde i fullt samförstånd mellan partierna.

Frågorna kommer nu att diskuteras på ett kommande kommunfullmäktige.

Till arkivet