Läget i Landskrona 

Ljuset har ersattes med vårljus. Experimentet att lyfta fram Landskronas skönhet med hjälp av ljuskonst och design kommer få en fortsättning hösten 2021. Alltid något att se fram emot i väntan på att alla kulturinstitutioner ska öppna
Ljuset har ersattes med vårljus. Experimentet att lyfta fram Landskronas skönhet med hjälp av ljuskonst och design kommer få en fortsättning hösten 2021. Alltid något att se fram emot i väntan på att alla kulturinstitutioner ska öppna.

Som vi berättade redan igår fortsätter smittspridningen i Landskrona att långsamt förbättras och staden ligger något under genomsnittet för Skåne som ligger på 209 fall/100 000 invånare. Vecka 7 rapporterades totalt 84 fall i Landskrona (193 fall/100 000 invånare), vecka 8 har antalet sjunkit till 62 fall (133 fall/100 000 invånare).   

Samtliga boende färdigvaccinerade 
I slutet av veckan (vecka 9) rapporteras en brukare och tre medarbetare ha en pågående covid-19 infektion. Den smittade brukaren har stöd från hemvården.  

Vaccineringen fortskrider. Inom de särskilda boendena är samtliga brukare och personal vaccinerade med dos två. Hemsjukvårdspatienter och deras hushållskontakter beräknas ha fått dos två i slutet av mars. Bland hemvårdspersonalen har alla som tackat ja fått din första dos och cirka hälften har fått sin andra. 

Enligt Folkhälsomyndigheten nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills 5,7 procent av Landskronaborna fått sin första dos och 3,1 procent sin andra. Genomsnittet i Skåne ligger på 6,5 procent respektive 3,5 procent.

Lugnt efter sportlovet
På utbildningsförvaltningen är läget stabilt och ingen ökad smittspridning märks varken bland elever eller personal. I enlighet med myndigheternas rekommendationer har elever på högstadiet och gymnasiet undervisats på distans under vecka 9. I nästa vecka (vecka 10) återgår eleverna till samma undervisningsformer som innan sportlovet, alltså en stegvis återgång till undervisning på plats i skolan. Eftersom smittspridningen tagit fart i flera regioner är utbildningsförvaltningen förberedda på att vid behov kunna återgå till distansundervisning. 

I förra veckan hade en avdelning på en förskola ett utbrott. Avdelningen stängdes tillfälligt och en vädjan gick ut till vårdnadshavare med 15 timmars-barn att hålla sina barn hemma. Endast några i personalen visade sig dock vara smittade.  Från och med idag är avdelningen återigen öppen. 

Kultur- och fritidsverksamheter fortsatt stängda
På grund av det osäkra läget har teknik- och fritidsnämnden beslutat att hålla kultverksamheter, träningsanläggningar och Karlslundsbadet fortsatt stängda tills smittsmittspridningen visar på en tydlig nedgång. Beslutet är i enlighet med myndigheternas rekommendationer och gäller för personer födda 2001 eller tidigare. Beslutet gäller till och med 21 mars. Även omklädningsrum och duschar på idrottsanläggningarna kommer att vara stängda ytterligare en tid. Stadsbiblioteket fortsätter med max åtta besökare åt gången

Till arkivet