Årsstämma för Röda Korset

Sylva Rampe är ordförande i Röda Korset i Landskrona. På onsdag finns hon och fler medlemmar från organisationen vid biblioteket.
Sylva Rampe avtackades efter tio år på posten som ordförande i Röda Korset i Landskrona…

Landskronabygdens Röda Kors-krets höll årsstämma den 22/2. För året så fick stämman huvudsakligen bli digital. På plats på ÖV-huset fanns bara delar av sittande styrelse, revisorer och valberedning. Ett 15-tal medlemmar utnyttjade möjligheten att följa förhandlingarna digitalt.

Trots att det gångna året inneburit stora svårigheter för Röda Korsets normala aktiviteter och att Second Hand-butiken periodvis måste vara helt stängd, har 200.000 kunnat föras över till den centrala Kris- och Katastroffonden, förutom lokalt genomförda aktiviteter.

Årsredovisning och verksamhetsplan godkändes. Den stora förändringen på årsstämman var att Sylva Rampe efter tio år som ordförande nu lämnade posten. Röda Korsets stadgar anger egentligen en norm på bara 8 år som ordförande, men svårigheten för två år sedan att hitta en ersättare och förra årets pandemi gjorde att hennes tid som ordförande blev lite längre. Sylva slutar dock inte som aktiv i Röda Korset, utan utsågs av styrelsen till en nyskapat uppdrag som Verksamhetssamordnare.

Ny ordförande blev nu Göran Nyström med Mia Widell som vice ordförande. Kvarstår som kassör gör Britt Troberg och som sekreterare Reine Oscarsson. Övriga ledamöter i styrelsen är Lena Andersson, Ingrid Reinerfelt, Suzanne Svedberg och Gunilla Bengtsson. Till revisorer valdes Bernt Aronsohn och Inger Sundvall. Till valberedning utsågs Barbro Boström, Birgitta Elf, Maggie Markham och Nina Wångklev.

Second Hand-butiken har nu åter öppnat försäljningen på lördagar och Röda Korsets förhoppning är att övriga aktiviteter snart också kan komma igång.

…0ch tidigare kulturchefen i Landskrona, Göran Nyström (stående) tar över rodret i Röda Korset Landskrona. 
Till arkivet