Annons
Fredagen den 17:e september
Dagens namn: Hildegard, Magnhild

Seniorer får hälsoinformation på vykort

I veckan får valda delar av stadens seniorer hälsoinformation i brevlådan.

I veckan kommer alla 70- och 75-åringar i Landskrona stad få ett vykort hem i brevlådan. Tanken med vykortet är att ge information som kan minska risken för fallolyckor och bryta ofrivillig ensamhet. 
Bakom informationsinsatsen står Anhörigcentrum som kommer att erbjuda individuella telefonsamtal till de äldre som vill veta mer om exempelvis balansträning eller andra aktiviteter eller stöd som staden erbjuder. Telefonsamtalen kan bokas från vecka 9. Man får prata med en anhörigstödkonsulent, hälsopedagog eller aktivitetssamordnare. 

Annons
 

Arbetet är en del av omsorgsförvaltningens vision om att skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv. Därför arbetar man förebyggande, bland annat genom att informera alla 70 och 75-åringar, exempelvis om hur man förebygger fallolyckor i hemmet. 

– De flesta som är 70 år är fortfarande friska och har möjligheter att leva självständigt i många år till. Men benbrott är ofta är den första anledningen till att man behöver stöd från omsorgsförvaltningen. Vi vill förebygga benbrott genom att tipsa om exempelvis balansträning, säger Senija Fehratovic, avdelningschef inom omsorgsförvaltningen. 

Bland 75-åringarna är det många som redan är i kontakt med omsorgsförvaltningen, och får ett ökat behov av insatser. För den målgruppen är det viktigt att känna till vilket stöd omsorgsförvaltningen erbjuder och vilka hjälpmedel som finns. 

Ett annat mål med informationen är att bryta den ofrivilliga isolering som drabbar många äldre.  

– Isolering och ensamhet kan också leda till ohälsa. Vi vill visa att det finns aktiviteter och mötesplatser där man kan träffa andra och känna samvaro. Dessutom har vi riktade aktiviteter för anhöriga som vårdar äldre, och behöver någon att dela sina erfarenheter med, säger Senija Fehratovic. 

Informationskampanjen kommer att vara långvarig och sträcka sig över flera år. Varje år kommer omsorgsförvaltningen att fortsätta informera 70- och 75-åringar i Landskrona stad om arbetet med att stärka äldres hälsa. I det informationsmaterial som tagits finns exempelvis information om aktiviteter, risker i hemmet, fallförebyggande åtgärder, demens, anhörigstöd, fixartjänst och trygghetslarm.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser