Annons

Nu vaccineras personal inom akutsjukvården

Nu startar personalvaccinationerna i Skåne.

Nu ökar Region Skåne vaccinationstakten ytterligare och redan under måndagen inleds nästa fas, då vaccination av vårdpersonal startar. I första läget prioriteras akutsjukvården.

Annons
 

Akutsjukvården är hårt pressad av den rådande covidsituationen och det innebär att medarbetare inom såväl akutmottagningar och akutvårdsavdelningar som intensivvård, infektionsavdelningar, ambulansverksamhet samt viss verksamhet inom primärvården blir de första bland vårdpersonalen att vaccineras. Sedan tidigare vaccineras kommunens personal vid särskilda boenden och nu kommer även övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära att inkluderas.

– Det är oerhört glädjande att vi kan komma igång tidigare än planerat med att vaccinera hälso- och sjukvårdspersonal. Just nu pågår ett intensivt arbete för att bygga upp kapaciteten vid sjukhusen så att vi successivt kan skala upp antalet vaccinationer och inkludera fler grupper allt eftersom, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under måndagen kommer totalt omkring 3 500 doser att distribueras till några av sjukhusen i Skåne. Flera leveranser planeras under veckan och nästa vecka.

Nya rekommendation ger fler doser
En ökning av vaccinationstakten har möjliggjorts av att Folkhälsomyndigheten bedömt att vaccinleveranserna nu är säkrare och att regionerna därmed inte längre behöver spara dos nummer två till de som vaccineras. Dessutom ökar kapaciteten då europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har ändrat sina rekommendationer, vilket innebär att varje ampull av vaccinet ger sex istället för fem doser.

De medarbetare inom vård och omsorg i Skåne som erbjuds vaccination kommer att informeras, så snart det är aktuellt inom respektive personalgrupp.

Primärvårdens vaccinationsuppdrag fortsätter enligt plan
Samtidigt fortsätter vaccinationerna som riktar sig till boende på särskilda boenden och till äldre som har vård- och omsorgsinsatser i hemmet. För att ytterligare öka takten kommer primärvården från och med nästa vecka att ha tillgång till 14 000 vaccindoser, vilket innebär att lika många kan få sin första dos vaccin. Varje person ska vaccineras med två doser.

Övriga grupper inkluderas så snart vaccintillgången medger det. På 1177.se kan man läsa mer om hur och när olika grupper erbjuds vaccinet. Den som är 70 år (född 1951 och tidigare) kommer inom kort att få information om hur och var vaccin erbjuds. Det går i nuläget inte att boka tid till vaccination mot covid-19.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser