Kändistupp vingklippt

Tuppen ser numera ut som en vingklippt kyckling högst upp på Tuppaskolan,
Tuppen ser numera ut som en vingklippt kyckling högst upp på Tuppaskolan.

Något är inte som det ska på Tuppaskolan. Sedan ett par veckor tillbaka saknar tuppen sina vingar och ser i det närmsta ut som en kyckling från frysdisken.

Den pampiga Tuppaskolan ritades 1903 av dåvarande stadsarkitekt Fredrik Sundbärg. Det sägs att han hade en dröm om att få uppföra en kyrka i staden. Av detta blev det inget. Istället blev det en monumental folkskola i nygotisk stil påminnande om en medeltida katedral.
Sedan 1989 är fastigheten ombyggd till bostäder och inhyser 23 lägenheter.
– Det är inte första gången vi tvingats renovera tuppen, säger Ove Elf, ordförande i Brf Tuppaskolan och syftar förstås på tuppen som med sina flaxande vingar kröner den praktfulla bygganden.

– Blåsten går hårt åt den tunna kopparplåten som utgör vingarna. Vi tvingades plocka ner dessa då den ena vingen nyligen hängde på trekvart, berättar Ove Elf.

Nu tänker bostadsrättsföreningen att tuppen måste genomgå en ordentlig renovering.
– Jag funderar på om vi kan söka någon typ av kulturbidrag för detta. Tuppen som är långt över hundra år gammal är naturligtvis en angelägenhet för hela Landskrona.  Tar vi bort den lär det bli ramaskri, funderar Ove Elf.

Några renoveringspengar att ansöka om i Landskrona kommun finns inte, enligt stadsantikvarie Lena Hector.
– Jag rekommenderar föreningen att vända sig till Länsstyrelsen. Där kan det finnas anslag att söka för byggnadsminnen och riksintressanta kulturmiljöer. Det hade dock varit önskvärt om Landskrona stad hade haft en pott ur vilken man kunde ansökt ur för just denna typ av renoveringar, säger hon.

Tornuret fyller en viktig funktion
– Vi får väl börja med att göra en kostnadskalkyl och se om vi kan få tag i en plåtslagare som kan åta sig arbetet, säger Ove Elf som även har ytterligare en sak som han skulle vilja se över i fastigheten.
– Tornuret som vi få dra för hand en gång i veckan skall vi undersöka om det går att elektrifiera. Visar klockan fel tid så får vi ganska snart veta det. Så även den är viktig för Landskronaborna, avslutar Ove Elf.

Vingarna har plockats bort från tuppen då de hotade att trilla av vid kommande hårda vindar. Nu hoppas bostadsrättföreningen på ekonomiskt stöd från kommunen eller Länsstyrelsen för kunna renovera tuppen.
Med flaxande vingar är vi van att se tuppen som kröner Tuppaskolan.

Till arkivet