Annons

Börje Andersson (-) hoppar av sina politiska uppdrag

Nu lämnar Börje Andersson politiken. Bland annat är det två riktigt tunga politiska uppdrag som nu liberalerna måste fyllaut. Som ordförande i stadsbyggandsnämnden gör han imorgon sitt sista möte sen återstår det också att tacka för sig i det “kommunala moderbolaget” Landskrona Stadshus AB där han är ordförande.

Efter tio år lämnar Börje Andersson (-) Landskronapolitiken.

Annons
 

I bakgrunden av landets mest framgångsrike Liberal, Torkild Strandberg har hela tiden funnits en rådgivare, en stadens grå eminens har han kallats Börje Andersson som till dagens kommunfullmäktige avsagt sig sina politiska uppdrag för liberalerna. 
Börja Andersson, har trots att han inte varit partiansluten haft ett mycket stort inflytande på den lokala politiken. 20 olika uppdrag står han listad på, däribland som ordförande för stadsbyggnadsnämnden och Landskrona Stadshus AB.
–  Tio år är en lång tid och jag har passerat 70 år, säger Börje Andersson i ett pressmeddelande från Liberalerna på måndagskvällen.
–  Mycket av det jag satte som mål när jag tog mig an ett förtroendeuppdrag efter valet 2010 är uppnått eller på gång. Attraktiva bostäder och näringslivsetableringar är avgörande för Landskronas utveckling.

Norra Borstahusen, Stadsutvecklingsbolaget och nu senast resultatorienteringen av stadens bolagskoncern är exempel på strukturella förändringar där Börje Andersson varit drivande.
–  Börje Andersson har varit en motor i det utvecklingsarbete som bedrivs i Landskrona, och som nu bär frukt. Förutom arbetet med nya områden för attraktiva bostäder vill jag lyfta fram förändringen av den kommunala bolagsstrukturen, säger kommunstyrelsens ordförande  Torkild Strandberg (L).
– Resultatet i de affärsdrivande bolagen var år 2016 cirka en halv miljon, att jämföras med årets resultat om cirka 80 miljoner. Detta är siffror som talar sitt tydliga språk.

Som ordförande i bolagskoncernen, Landskrona Stadshus AB, föreslås till dagens kommunfullmäktige Peter Billquist.
Peter Billquist har ett förflutet i både näringsliv och som stadsdirektör i Landskrona.
–  De senaste årens utveckling i Landskrona och i stadens bolag är stark och positiv. Min ambition är att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla bolagens effektivitet, resultat och samhällsuppdrag, säger han.

–  I min roll som stadsdirektör var jag delaktig i att ta fram Landskronas vägval. Det ska bli roligt att kliva på igen, säger Peter Billquist som liksom sin företrädare på posten verka utan partibeteckning på ett Liberalt mandat.

Torkild Strandberg tar platsen som ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
– Arbetet med att etablera nya bostäder och nya företag är ett ansvar som stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen delar. Att det arbete som nu påbörjats kan fortsätta med full kraft är viktigt.

Annila Hansson (L) blir ny ledamot i stadsbyggnadsnämnden. Hon har en bakgrund som chef i Handelsbanken och får sitt första förtroendeuppdrag.
– Jag är glad att ha knutit en person med Annilas erfarenheter till det fortsatta arbetet med Landskronas utveckling, säger Torkild Strandberg.  

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser