Annons

Sjukvården planerar för ökat tryck

Det är nu viktigare än någonsin att följa de skärpta råden som gäller för Skåne,. Bland annat ska du undvik att umgås inomhus med andra personer än dem som du bor med.

Under den gångna helgen ökade antalet patienter med covid-19 på de skånska sjukhusen kraftigt. Sjukhusen planerar nu för att utöka kapaciteten ytterligare. Samtidigt pågår planering för kommande vaccination och nu finns en genomförandegrupp klar.

Annons
 

Idag vårdas 33 patienter på intensivvårdsavdelning och 243 på annan vårdavdelning i Region Skåne.
– Vi har kapacitet för att vårda fler patienter och ser att vårdtiden inom intensivvården i Sverige minskar, vilket är glädjande för våra patienter, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö är det sjukhus som vårdar störst antal patienter med covid-19 just nu. Den senaste veckan har antal patienter ökat med 24 stycken till 177. Varje dag hålls möten för att utifrån det aktuella läget med patientflöden bedöma hur många nya vårdplatser som behöver öppnas kommande dygn och vecka. Utifrån en plan fattas beslut om vilka verksamheter som ska ställa om till covidvård alternativt öppna upp icke-covid-vårdplatser.
De andra sjukhusen arbetar på ett likartat sätt.

– Belastningen förväntas vara hög även den närmaste veckan. Då personal med specialistkunskap är begränsad påverkar detta den planerade vården och vissa ingrepp kommer att skjutas upp även denna vecka, säger Pia Lundbom.

Tufft i Helsingborg
Smittspridningen av coronaviruset ökar just nu dramatiskt i Helsingborg, som har flest nya fall av covid-19 i Skåne och är bland de sex kommuner i Sverige som har störst smittspridning.

– Just nu har vi ett rekordhögt antal smittade per invånare i Helsingborg och smittspridningen fortsätter öka i Skåne. Rörelsedata visar att helsingborgare vistas mer på platser med shopping, nöjen och i kollektivtrafiken, säger Henrik Persson, statistiker.

Klart med genomförandegrupp för covidvaccination
Region Skånes planering för covidvaccination fortsätter och nu har en genomförandegrupp tillsatts, som ska ansvara för att leda, styra och samordna covidvaccineringen. Det innebär bland annat att besluta om regiongemensamma prioriteringar, till exempel fördelning av vaccin.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser