Lägesbild kopplat till arbetet med covid-19

I fredagens lägesbild sammanfattar vi insatserna kopplade till covid-19 i Landskrona. Liksom övriga skånska kommuner har Landskrona en fortsatt hög smittspridning. Vecka 47 rapporterades totalt 184 fall (399 fall/100 000 invånare), vecka 48 låg antalet oförändrat med 181 fall (390 fall/100 000 invånare).

Omsorgsförvaltningen
Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt besöksförbud på särskilda boende i Landskrona stad. Förbudet gäller samtliga särskilda boenden till och med den 12 december 2020. Vid behov hjälper personalen till för att möjliggöra digitala möten med anhöriga. Inom förvaltningen märks en ökad smittspridning. Just nu är det totalt 35 fall fördelat på brukare och medarbetare som har konstaterats positiva med covid-19. De smittade brukarna finns inom hemvården, på äldreboenden finns inte någon konstaterad smitta i nuläget. Vid varje konstaterat fall påbörjas smittspårning och extra resurser har tillförts arbetet. På grund av det ansträngda läget omfördelas personal. Förvaltningen får även stöd från HR som kommer att påbörja internrekrytering för att hitta chefsstöd, administratörer och sjuksköterskor. Den totala personalfrånvaron ligger på cirka 12 procent vilket är oförändrat jämfört med föregående vecka.

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen ställer om sin verksamhet utifrån gårdagens rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att gymnasieskolor bör övergå till distansundervisning. Beslutet gäller från den 7 december till den 6 januari och omfattar samtliga klasser utöver elever på introduktionsprogrammet samt enskilda elever med särskilda behov. Beslut omfattar inte förskola, grundskola, särskola eller vuxenutbildningen.
Enstaka covid-19 fall bland medarbetare samt ett fåtal bland eleverna. Frånvaron bland eleverna är oförändrad och den totala frånvaron ligger på cirka 14 procent. Det är fortsatt ansträngt inom förskolan med hög personalfrånvaro. I veckan informerades rektorerna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att även barn i förskola och grundskola bör stanna hemma vid konstaterad hushållssmitta.

Övriga förvaltningar och bolag
Övriga förvaltningar och bolag rapporterar att de har enstaka medarbetare som är hemma på grund av covid-19 eller i karantän på grund av hushållssmitta. Sjukfrånvaron ligger på fem procent och heltidsfrånvaron på cirka 12 procent bland stadens medarbetare vilket är en liten minskning jämfört med förra veckan.

Till arkivet