Snabbtest, självtest och håll distans

Just nu testas rekordmånga skåningar för covid-19.

Det finns ännu ingen tydlig inbromsning av smittspridningen i Skåne. Att de skärpta allmänna råden efterlevs är av avgörande betydelse för att bromsa smittspridningen. Idag klockan 11 öppnades även den självtest vid IP som vi skrev om i förra veckan.

– Min bedömning är att det är mycket sannolikt att vi kommer att behöva göra en förlängning av de skärpta råden. Detta eftersom vi tyvärr ännu inte ser någon tydlig inbromsning av smittspridningen i samhället. Vi ska därför ha en dialog med Folkhälsomyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen eftersom de skärpta lokala allmänna råden slutar att gälla den 17 november, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Att uppmaningarna i de skärpta allmänna råden uppmärksammas och efterlevs av många skåningar är av avgörande betydelse för att bromsa smittspridningen.

– Många följer de skärpta allmänna råden och jag vill tacka alla för de uppoffringar som görs. Det betyder mycket för att begränsa smittspridningen i samhället och inte minst i vård och omsorg. Besluten vi fattar idag om hur vi alla kan vara med och minska smittspridningen avgör hur läget kommer att se ut en månad, säger Eva Melander.

Kraftigt ökad testkapacitet
Efterfrågan på självtester för covid-19 är mycket stor i Skåne just nu och det är därför svårt att få en tid för självtest. Region Skåne har nu fått tillgång till ytterligare ett externt laboratorium och nuvarande kapacitet på 17 000 självtester per vecka kommer succesivt att utökas under närmaste veckorna med 5 000 bokningsbara tider. Idag, torsdag, öppnas en ny provtagningsplats för bil i Landskrona och i nästa vecka tillkommer ytterligare flera provtagningsplatser. Totalt genomförs omkring 38 000 PCR-prover den kommande veckan i Skåne. Även snabbtester i form av antigentester som nu införs kommer att öka provtagningskapaciteten i Skåne.

Snabbtest ett nytt verktyg i kampen mot covid-19
I dagarna har regionen köpt in 200 000 antigentester, så kallade snabbtest. Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet har under en tid arbetat med att utvärdera testet som kommer kunna användas inom delar av sjukvården. Testet genomförs av hälso- och sjukvårdspersonal och kan avläsas efter omkring 15 minuter. Skåne blir en av de första regionerna i landet med att använda testet.

− Genom att få igång användningen av snabbtest kan vi korta svarstiderna, vilket är av stort värde för enskilda patienter men också centralt för att kunna frigöra vårdresurser och laboratoriekapacitet. Det gör att vi snabbare kan ge besked om smitta på exempelvis äldreboenden eller när tester behöver göras på vårdcentralen, säger Lars Kristensson, förvaltningschef inom Medicinsk service.

− Antigentesten är en kompletterande och snabb testmetod för att fastställa eventuell smitta. Positiva svar på snabbtestet kommer tillsvidare att kompletteras med ytterligare ett test, som kallas PCR-test, säger Ingvar Eliasson, verksamhetschef på Klinisk mikrobiologi.

Snabbtest – så här går ett antigentest till
Ett antigentest innebär att hälso- och sjukvårdspersonal tar ett prov från den bakre näsväggen med en provtagningspinne. När provet tagits läggs den använda provtagningspinnen i ett provrör med vätska som droppas på en testkassett. Efter cirka 15 minuter kan man avläsa på testkassetten om provet är positivt eller negativt, enligt ungefär samma princip som ett graviditetstest.

Snabbtesten tillhandahålls av en extern leverantör och har föregåtts av en direktupphandling. I ett första steg levereras 200 000 test.

Information om självtester finns på 1177.se

Just nu är det många som ringer till 1177 Vårdguiden på telefon med frågor om självtester och provsvar. All information om självtester och provsvar finns på 1177.se.

– 1177 Vårdguiden på telefon kan inte svara på dessa frågor och den stora mängden samtal gör att vårdsökande inte kommer fram till telefonrådgivningen eller drabbas av långa väntetider. Vi uppmanar alla att först ta del av den information som finns på webbplatsen 1177.se, säger Sune Svensson, verksamhetschef.

Till arkivet