Högkostnadsskydd för en mer jämlik tandhälsa

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd. Syftet är att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa.
Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd. Syftet är att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa.

Regeringen föreslår att tandvården ska bekostas mer kollektivt. Socialdemokraterna i Skåne välkomnar förslaget.

– Tänderna är en del av kroppen och bör också omfattas av högkostnadsskyddet. Det nyligen presenterade förslaget är sannerligen ett steg i rätt riktning och inte en dag för tidigt, säger Niklas Karlsson, ordförande för de skånska socialdemokraterna och tillika riksdagsman från Landskrona.

Sedan 2018 har regeringen utrett hur tandvården kan bli mer jämlik. Nu utvidgas tandvårdsutredningen till att även se över högkostnadsskyddet. Utredaren ska lägga fram förslag som innebär att högkostnadsskyddet blir mer likt hälso- och sjukvårdssystemet. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en förebyggande tandvård där alla, oavsett inkomst, har råd att gå till tandläkaren regelbundet.

– Jag har länge arbetat för att det inte ska vara dyrare att gå till tandläkaren än till sjukvården. Tandvården bör ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Att regeringen nu vill ta ett steg i den riktningen är positivt, säger Henrik Fritzon (S) oppositionsråd i Region Skåne.

– Tandvården är en viktig del av välfärden som inte är tillräckligt utbyggd, där skillnader i inkomst påverkar hälsan på ett i grunden oacceptabelt sätt. Jag välkomnar regeringens initiativ och ser fram emot konkreta åtgärder, säger Henrik Fritzon (S).

Tandvårdsutredningen ska presenteras senast 1 mars nästa år.

Till arkivet