Annons

Aktuellt igen: Kallbadhus på Halvmånen

Högt vattenstånd i kombination med hårda vindar gjorde att det gamla kallbadhuset i hamninloppet till Landskrona kapsejsade den 5 december 2013. Sedan dess har det sporadiskt dykt upp diskussioner om var ett nytt kallbadhus bör byggas.

I slutet av månaden ska fullmäktige besluta om budgeten för 2021. I samband med detta kommer det även utgå ett påbud till stadsbyggnadsnämnden  att återkomma med förslag på placering av och etablering av ett nytt kallbadhus.

Annons
 

Treklövern har lagt sin budget för kommande år. I dokumentet uppdras också åt nämnderna formulera diverse mål som rör tillväxt, hållbart samhälle, men också en fokus på Landskronaborna samt hur det är att leva och bo i staden. Ett par av nämnder får dessutom specialuppdrag. Exempelvis får omsorgsnämnden i uppgift att undersöka förutsättningarna för att etablera personalkooperativ i någon verksamhet.  Stadsbyggnadsnämnden får återigen i uppdrag att hitta en plats för ett kallbadhus.

Sedan bastubadarföreningen Doppingarnas kallbadhus slets i stycken av stormen Sven den 5 december 2013 har det diskuterats om ett nytt kallbadhus i Landskrona. Att bygga ett nytt på platsen för den gamla lätt sig inte göras på grund av närheten till farleden. Ett förslag vid roddklubbens brygga dömdes ut av samma anledning. Nergrävda bassänger/pooler i Hamngatans förlängning, det vill säga intill vattentornet, var på tal men dömdes ut då tekniken ansågs oprövad teknik och därmed  riskabel att satsa på. Återstod då Lill-Olas dit det var kallat till en presskonferens i april 2018.
– Efter att förslaget om Borstahusen presenterades så hörde flera av sig på olika sätt och man menade att placeringen där inte var bra, säger kommunalråd Torbjörn Brorsson (M).

– Detta medförde att projektet drogs tillbaka för en förnyad utredning. Nu har vi kommit till den ståndpunkten att centrumalternativet, med placering i närheten där det låg innan måste prioriteras. Vi ser detta som huvudalternativet och nu gäller det att finna teknisk lösning på det. Placeringen får ju inte inkräkta på fartygstrafiken, säger han.

I budgeten med plan för de kommande tre åren finns dock inga medel avsatta för ett kallbadhus. Frågan är när de hugade kan få sig ett vinterbad i Landskrona med efterföljande bastu.
– Anledningen till att det inte finns några medel avsatta är att vi inte har någon exakt prislapp. När vi har ett färdigt förslag får kommunfullmäktige ta ställning till det då, förklarar Torbjörn Brorsson.

– Att Landskrona som en kuststad ska ha ett ändamålsenligt kallbadhus är självklart men det är tråkigt att det dröjt, avslutar kommunalrådet.

Så nära farleden som det gamla kallbadhuset låg lär aldrig bli aktuellt igen, om det byggs ett nytt.

Frågan om ett nytt kallbadhus har bollats fram och tillbaka sedan stormen Sven tog det gamla fina kallbadhuset i hamninloppet i december 2013.

Annons
Annonser














Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser