Annons

Självtest för HPV

Region Skåne först ut med egenprovtagning av screening för livmoderhalscancer.

Region Skåne är först i landet med att införa egenprovtagning för HPV (humant papillomvirus) som screeningmetod för livmoderhalscancer.

Annons
 

Det innebär att kvinnor i åldern 23-70 år inte längre kommer att få en kallelse till cellprovtagning hos barnmorska. De får i stället ett egenprovtagningskit för HPV hemskickat i brevlådan. Förändringen sker från och med hösten 2021.

– Vi tar viktiga steg nu för att förenkla vardagen för många kvinnor. Livspusslet är inte alltid helt lätt att få till, genom att vi erbjuder självtester gör vi det både mer flexibelt och enklare för många kvinnor. Skåne är först ut i landet med denna satsning och tar stora kliv mot en mer jämlik vård, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Lika säkert
− Egenprovtagning är precis lika säkert som att låta en barnmorska utföra testet. Om egenprovtagningen sedan visar spår av HPV-virus kommer kvinnan att få en kallelse till riktad cellprovtagning hos barnmorska, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för Klinisk genetik och patologi.

De kvinnor som inte kan använda sig av möjligheten till egenprovtagning kommer att kunna kontakta oss via 1177.se för hjälp med provtagning och vid behov få en tid till barnmorska för att göra sitt HPV-test.

Beprövad metod
Sedan 2017 skickar Region Skåne egenprovtagningskit till kvinnor som uteblivit från cellprovtagning under de senaste sju åren. Och eftersom den vanliga verksamheten med cellprovskontroller varit kraftigt minskad på grund av pandemin har kvinnor, som annars skulle kallats till barnmorskemottagning för cellprov, istället fått ett sådant kit i brevlådan.

− Hörsamheten att skicka in egentestet bland den här gruppen har legat på ungefär samma nivå som vid kallelse till barnmorskemottagning. Och oavsett om det gäller egentest eller kallelse till barnmorska är hörsamheten central. Tidig upptäckt av cellförändringar och livmoderhalscancer räddar liv, avslutar Gunilla Bodelsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser