Annons

Besöksförbud inomhus och munskydd i hemvården införs

Landskrona stad har återinfört besöksförbud på äldreboenden, som här på Artillerigatan 1.

På grund av den ökande smittspridningen av covid-19 i Skåne återinför Landskrona stad besöksförbud på särskilda boenden. Dessutom kommer man utöka användandet av munskydd inom hemvården. 

Annons
 

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge med en snabbt ökande smittspridning. Det är viktigt att vi nu gör allt vi kan för att smittan inte ska spridas till fler äldre, säger Håkan Strömberg, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen i Landskrona. 

Landskrona stad hävde besöksförbudet i enlighet med regeringens beslut den 1 oktober. Man införde då rutiner för säkra besök. För att kunna genomföra säkra besök krävs mer personal, och när smittspridningen nu ökar vill omsorgsförvaltningen säkra upp att man har tillgång till vårdpersonal i tillräcklig omfattning. Det är ytterligare en anledning till att man återinför besöksförbudet. 
–  För att kunna hålla en hög nivå på vård och omsorg måste vi ha tillgång till mycket personal. Att vi tillfälligt återinför besöksförbudet hjälper oss att bemanna våra särskilda boenden på ett sådant sätt att vi kan ge bästa möjliga service till våra brukare, säger Håkan Strömberg. 

Det temporära besöksförbudet gäller på särskilt boende för äldre från den 29 oktober till den 19 november, med undantag för besök vid livets slutskede. Anhöriga informeras om beslutet via telefonsamtal, utskick samt anslag vid entréer. 

För att mildra effekterna av besöksförbudet har omsorgsförvaltningen för avsikt att åter erbjuda besök ute genom de så kallade trädgårdsbesöken, med två meters avstånd, som man hade under sommaren.
– De är inte lika personalkrävande, och minimerar risken för att smitta kommer in på boendet.

Förvaltningschefen har i dag också tagit beslut om att öka användningen av munskydd i hemvården. 
– Munskydd har tidigare använts i situationer där brukaren tillhör en riskgrupp. Nu kommer munskydd användas vid samtliga hembesök vid insatser där man inte kan hålla ett avstånd om minst 1,5 meter, säger han.

–  Samhällssmittan är på uppgång i Skåne. Då måste vi sätta in de insatser vi  kan och har tillgång till. Munskydd inom omsorgen är ett sätt att minska risken för spridning av covid-19, säger Håkan Strömberg. 

Även beslutet om munskydd är tidsbegränsat och gäller till den 19 november.

Marie Helgesson och Sofia Ulriksson demonstrerade i somras hur ett möte går till på Artillerigatans äldreboende. Nu återinförs de så kallade trädgårdsbesöken igen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser