Annons

“Chefskaoset” upp på dagordningen

Fatmir Azemi (S) och Torkild Strandberg (L) har olika uppfattning om bytet av stadsdirektör.
(Bild från elbussinvigningen i fjol).

Socialdemokraterna i Landskrona lägger i dag ett initiativärende till kommunstyrelsen. Partiet vill ta bort delegationen  för kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg när det gäller lönesättning och anställning. Något som Torkild Strandberg ställer sig oförstående till, då en sådan delegation inte finns hävdar han.

Annons
 

– Chefskaoset inom Landskronas kommunledning har nu nått nya förfärande höjder. Christian Alexandersson får uppsägningstiden förlängd med sex månader till två år med bibehållen lön. Han ges ”en fri roll” vilket skall betyda att han inte behöver vara på sin arbetsplats och han får rätt en att ta andra jobb under tiden, säger Fatmir Azemi (S) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

– Den här typen av konstruktioner är som luftslott. Det betyder ingenting. Det är något man säger för att inte rent ut behöva tala om att det är en rundhänt fallskärm som delas ut, säger Fatmir Azemi och fortsätter:
–  I praktiken kommer med största sannolikhet inget arbete att utföras och ingen rapport eller kontroll att lämnas. Verkligen ”en fri roll”, betonar han.

Anställningsförfarandet och rekryteringen av Christian Alexanderssons efterträdare på posten som stadsdirektör, Carina Leffler, är annat som det socialdemokratiska kommunalrådet har synpunkter på.
– Samtidigt anställs hans efterträdare som stadsdirektör utan någon seriös rekrytering. Övriga partier i kommunstyrelsen hålls utanför och får veta vad som föreslås bara precis innan beslutet skall klubbas. Det är ett hån mot demokratin, säger Fatmir Azemi (S).

Kritiken är hård mot kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (L).
– Torkild Strandberg har uppenbarligen fått för sig att det är han som är kommunen. För alla borde det vara tydligt att så här kan inte Landskrona ha det. Det är inte värdigt. Hade kommunallagen givit möjligheten till en misstroendeförklaring, så hade vi socialdemokrater självklart lagt fram en sådan. Nu får vi därför gå en annan väg, och vi kommer på nästa kommunstyrelse resa ett krav, på att Torkild Strandbergs delegation på att hantera löner och arbetsvillkor för stadsdirektören avskaffas omedelbart. Vi kommer också att ställa krav på att alla ärenden som skall behandlas i kommunstyrelsen skall vara ordentligt beredda och alla handlingar utsända till ledamöterna senast en vecka i förväg.

Anledningen till att Christian Alexandersson fick sluta uppgavs vara Treklöverns satsning på ”Landskronas Vägval 2020” som i högre grad än tidigare ska fokusera på kommunens kärnverksamheter.
– Detta gör att stadsdirektörens roll kommer att förändras, förklarade Torkild Strandberg.

En förklaring som Fatmir Azemi inte köper.
– I anständighetens namn borde Torkild Strandberg också redovisa skälen till varför Alexandersson tvingas bort. Det finns bara två möjliga förklaringar. Antingen har han begått någon oegentlighet eller så beror det på någon stark personkonflikt mellan honom och Torkild Strandbergs rådgivare. Landskronaborna har rätt att få veta, anser Fatmir Azemi (S).

Torkild Strandberg bemöter kritiken
Kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (L), hänvisar åter till ”Landskronas nya vägval”, vilket ska upp till debatt i fullmäktige på måndag.
– Det kompletterar det vägval som gjordes 2010 och som satte tillväxt och boendefrågorna i fokus. Vägvalet från 2010  har varit framgångsrikt. 2500 jobb har tillkommit i privat sektor, ett flertal stora företagsetableringar har skett och bostadsbyggandet är fortsatt högt. Detta har lett till att skatteunderlaget i Landskrona nu växer mest i Skåne, säger Torkild Strandberg när han ombeds kommentera kritiken.

– Nu är vi på väg in i en ny fas. Samtidigt som vi bibehåller vårt fokus på tillväxt när det gäller företag, boende och handel kompletteras uppdraget. Vi måste göra en motsvarande resa när det gäller de traditionella, kommunala kärnuppgifterna som äldreomsorg, skola och förskola. Samtidigt ska staden göra en kraftansträngning kring folkhälsan som är alltför dålig i Landskrona. Det är i ljuset av denna förändring som även organisatoriska förändringar måste ses. Jag har tillsammans med Christian Alexandersson under en tid resonerat om vad stadens strategiförändring innebär och vi blev överens om att det var rätt tid för en förändring. Jag är glad över att Christian vill arbeta vidare under en period med bland annat Europaspåret och etableringsvågor.

Torkild Strandberg förnekar att det skulle finnas någon generell delegation vid anställningar av ny stadsdirektör.
– När det gäller det konkreta förslagen kan jag bara konstatera att kommunstyrelsen gav mig uppdraget att hantera lön och övriga villkor för stadsdirektören i samband med beslutet att anställa henne. Detta har skett. Någon generell delegation finns inte.

Kommunstyrelsens ordförande beklagar den snabba hanteringen vid skiftet av stadsdirektör.
– Självklart ska handlingar och underlag föreligga i tid. Från tid till annan kan det förekomma att detta inte är möjligt och då är det upp till nämnden eller kommunstyrelsen att hantera detta och ytterst besluta om man är beredd att fatta beslut, avslutar han.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser