Oklarheter gällande ekonomin och karnevalen

För en vecka sedan togs beslutet om att ställa in den, från i somras framskjutna karnevalen. Frågan är vad det uteblivna kalaset kommer att kosta skattebetalarna. Landskrona Direkt har försökt räta ut frågetecken med blandat resultat. Svaret på frågan om vad allt kostar är dock obesvarad.

Av de tre miljoner kronor som budgeterats till stadsfesten har det mesta av summan redan betalats ut.
– 2,6 miljoner kronor då utföraren (Läs Creandia. Reds anm) i två omgångar har ombetts planera en karneval, skriver Christian Dahl, chef för kulturförvaltningen i Landskrona, i ett mailsvar.

Enligt avtalet ska de sista pengarna betalas ut efter en redovisning av karnevalen. Om Creandia även kommer att få de resterande 400 000 kronorna vet inte Christian Dahl
– Det är ej klarlagt.

Frågan är då vad pengarna gått till. I det ursprungliga avtalet står att 1,3 miljoner kronor ska gå till bokade artistarvorden. Dessutom är minst 300 000 kronor avsedda till aktiviteter som skulle vara kostnadsfria för besökarna. Men vad de utbetalda 2,6 miljoner kronorna gått till kan eller vill inte Christian Dahl svara på.
– Jag hänvisar till Creandia, skriver han vidare.

Landskrona Direkt har åtskilliga gånger försökt komma i kontakt med Creandia. Detta faktum har påtalats till Christian Dahl som trots detta inte vill svara.

Noterbart är att Creandia, enligt överenskommelsen om framflyttningen av karnevalen som träffades den 28 maj, ska lämna in en skriftlig redovisning den 15 november.

Christian Dahl vill inte heller svara på frågan om kommunen kommer att kräva tillbaka några pengar.
– Detta är inget vi kan kommentera.

Det bli alltså ingen karneval i år. Frågan är hur det ser ut i framtiden.
– Anna Classon (stadens tillväxt- och kommunikationschef) har fått i uppdrag att senare under hösten presentera förslag på upplägg för kommande års sommarevenemang och karneval.

Om eventuellt överblivna pengar från årets inställda arrangemang öronmärks till en ny stadsfest kan inte Christan Dahl svara på.
– Det är ej klarlagt.

Till arkivet