Konstaterad smitta på äldreboende i Landskrona

Positiva prover är tagna vid ett av Landskrona stads äldreboende.

Efter provtagning av covid-19 har två personer på ett äldreboende konstaterats smittade. Personerna har inte visat några symtom och är isolerade i sina respektive boenden där vården också bedrivs.

Anhöriga har fått information om den konstaterade smittan och boendet är stängt för besök.
– Omsorgsförvaltningen gör allt vi kan för att skydda riskgrupper från covid-19 och har tydliga rutiner för hur vi hanterar smittan. Medarbetare som har symptom, även mycket lindriga, ska stanna hemma och testa sig. Det är viktigt att man är noggrann med sin handhygien och följer de basala hygienrutinerna, säger Håkan Strömberg, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen. 

På grund av patientsekretess går Landskrona stad inte ut med information till allmänheten om vilka personer som har smittats eller vilket boende det rör sig om. 

Till arkivet